ราคางานสกรีนกระเป๋าผ้า


งานสกรีน Silk Screen

งานสกรีน Digital

หน่วยวัดสำหรับงานสกรีนดิจิตอลนั้นจะคิดเป็น “เซนติเมตร”

ค่าบล็อกสกรีน 400.-
+++ สั่ง 200 ใบขึ้นไปค่าบล็อกสกรีนฟรี +++

สำหรับกระเป๋าผ้าพร้อมส่ง จะมีขอบเขตงานสกรีนที่อาจเล็กกว่าขนาดที่กำหนดในภาพ
สามารถดูขนาดงานสกรีนกระเป๋าผ้าได้ที่นี่ >> ขอบเขตงานสกรีนกระเป๋าผ้าพร้อมส่ง