งานสกรีนกระเป๋าผ้าขายส่ง สามารถสกรีนได้ขนาดเท่าไรบ้าง

งานสกรีน ลงบนกระเป๋าผ้าสต็อค

โดยทั่วไปแล้ว สีสกรีนมีหลายประเภท เช่น สียาง สีน้ำมัน และสีอื่นๆ แต่สีที่เราจะนิยมใช้สกรีนลงบนกระเป๋าผ้า คือ สียาง กระเป๋าผ้าสต็อค(Stock) สามารถสกรีนได้ 1สี/ตำแหน่ง เท่านั้น

—————————————————-

ขอบเขตงานสกรีนกระเป๋าผ้า

1. กระเป๋าผ้าแคนวาส

—————————————————-

2. กระเป๋าผ้าดิบ

—————————————————-

3. กระเป๋าผ้าพิเศษ

—————————————————-