งานสกรีน ลงบนกระเป๋าผ้าสต็อค

โดยทั่วไปแล้ว สีสกรีนมีหลายประเภท เช่น สียาง สีน้ำมัน และสีอื่นๆ แต่สีที่เราจะนิยมใช้สกรีนลงบนกระเป๋าผ้า คือ สียาง กระเป๋าผ้าสต็อค(Stock) สามารถสกรีนได้ 1สี/ตำแหน่ง เท่านั้น

—————————————————-

ขอบเขตงานสกรีนกระเป๋าผ้า