ข้อมูล-ราคา Stock เเคนวาส - Bagscreen: รับทำกระเป๋าผ้า ผลิตถุงผ้า โดยโรงงานทำกระเป๋าผ้าราคาส่ง

BASIC • รหัสสินค้า : BS-CV-01 •

ขนาด : 13 x 14 x 3 นิ้ว
สีกระเป๋า : 12 สี

จำนวน ราคา
10 ใบ 119.-
50 ใบ 99.-
100 ใบ 89.-
300 ใบ 79.-
500 ใบ สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายขาย

NAVY • รหัสสินค้า : BS-CV-02 •

ขนาด : 13 x 14 x 1.2 นิ้ว

สีกระเป๋า : 2 สี

จำนวน ราคา
10 ใบ 139.-
50 ใบ 119.-
100 ใบ 109.-
300 ใบ 99.-
500 ใบ สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายขาย

*ราคาสินค้าไม่รวมงานสกรีน

AMANDA • รหัสสินค้า : BS-CV-03 •

ขนาด : 15 x 13 x 3 นิ้ว

สีกระเป๋า : 4 สี

จำนวน ราคา
10 ใบ 144.-
50 ใบ 124.-
100 ใบ 114.-
300 ใบ 104.-
500 ใบ สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายขาย

*ราคาสินค้าไม่รวมงานสกรีน

KIMMY • รหัสสินค้า : BS-CV-04 •

ขนาด : 13.5 x 13 x 3.5 x 3.5 นิ้ว

สีกระเป๋า : 4 สี

จำนวน ราคา
10 ใบ 144.-
50 ใบ 124.-
100 ใบ 114.-
300 ใบ 104.-
500 ใบ สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายขาย

*ราคาสินค้าไม่รวมงานสกรีน

SABUY • รหัสสินค้า : BS-CV-05 •

ขนาด : 18 x 12 x 5 นิ้ว

สีกระเป๋า : 6 สี

จำนวน ราคา
10 ใบ 125.-
50 ใบ 105.-
100 ใบ 95.-
300 ใบ 85.-
500 ใบ สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายขาย

*ราคาสินค้าไม่รวมงานสกรีน

OSAKA • รหัสสินค้า : BS-CV-06 •

ขนาด : 18 x 13.5 x 3.5 นิ้ว

สีกระเป๋า : 2 สี

จำนวน ราคา สีดำ ราคา สีขาว
10 ใบ 195.- 185.-
50 ใบ 175.- 165.-
100 ใบ 165.- 155.-
300 ใบ 155.- 145.-
500 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
สอบถาม
เพิ่มเติม

*ราคาสินค้าไม่รวมงานสกรีน

ENJOY • รหัสสินค้า : BS-CV-07 •

ขนาด : 16 x 11 x 5 นิ้ว

สีกระเป๋า : 5 สี

จำนวน ราคา
10 ใบ 155.-
50 ใบ 135.-
100 ใบ 125.-
300 ใบ 115.-
500 ใบ สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายขาย

*ราคาสินค้าไม่รวมงานสกรีน

NELLO • รหัสสินค้า : BS-CV-08 •

ขนาด : 14 x 14 x 3 นิ้ว

สีกระเป๋า : 4 สี

จำนวน ราคา
10 ใบ 170.-
50 ใบ 150.-
100 ใบ 140.-
300 ใบ 130.-
500 ใบ สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายขาย

*ราคาสินค้าไม่รวมงานสกรีน

BAGPAD • รหัสสินค้า : BS-CV-09 •

ขนาด : 16 x 11 x 2 นิ้ว

สีกระเป๋า : 1 สี

จำนวน ราคา
10 ใบ 154.-
50 ใบ 134.-
100 ใบ 124.-
300 ใบ 114.-
500 ใบ สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายขาย

*ราคาสินค้าไม่รวมงานสกรีน

LONDON • รหัสสินค้า : BS-CV-10 •

ขนาด : 17 x 12 x 5 x 5 นิ้ว

สีกระเป๋า : 5 สี

จำนวน ราคา
10 ใบ 219.-
50 ใบ 199.-
100 ใบ 189.-
300 ใบ 179.-
500 ใบ สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายขาย

*ราคาสินค้าไม่รวมงานสกรีน

JAPAN • รหัสสินค้า : BS-CV-12 •

ขนาด : 17 x 12 x 5 นิ้ว

สีกระเป๋า : 10 สี

จำนวน ราคา
10 ใบ 234.-
50 ใบ 214.-
100 ใบ 204.-
300 ใบ 194.-
500 ใบ สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายขาย

*ราคาสินค้าไม่รวมงานสกรีน

PARIS • รหัสสินค้า : BS-CV-13 •

ขนาด : 19 x 11 x 5.5 นิ้ว

สีกระเป๋า : 2 สี

จำนวน ราคา
10 ใบ 274.-
50 ใบ 254.-
100 ใบ 244.-
300 ใบ 234.-
500 ใบ สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายขาย

*ราคาสินค้าไม่รวมงานสกรีน

KOREA • รหัสสินค้า : BS-CV-14 •

ขนาด : 16 x 11 x 5 x 5 นิ้ว

สีกระเป๋า : 6 สี

จำนวน ราคา
10 ใบ 205.-
50 ใบ 185.-
100 ใบ 175.-
300 ใบ 165.-
500 ใบ สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายขาย

*ราคาสินค้าไม่รวมงานสกรีน

TOKYO • รหัสสินค้า : BS-CV-15 •

แนวตั้ง

ขนาด : 14 x 13.5 x 2.5  นิ้ว

สีกระเป๋า : 1 สี

แนวนอน

ขนาด : 18 x 12 x 5 นิ้ว

สีกระเป๋า : 1 สี

จำนวน ราคา
10 ใบ 205.-
50 ใบ 185.-
100 ใบ 175.-
300 ใบ 165.-
500 ใบ สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายขาย

*ราคาสินค้าไม่รวมงานสกรีน