ถุงยังชีพ • รหัสสินค้า : BS-OT-01 •

ขนาด : 17 x 22 นิ้ว

สีกระเป๋า : 7 สี

จำนวน ราคา
10 ใบ 95.-
50 ใบ 75.-
100 ใบ 65.-
300 ใบ 55.-
500 ใบ สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายขาย

*ราคาสินค้าไม่รวมงานสกรีน

SPUNBOND แนวนอน • รหัสสินค้า : BS-SP-01 •

ขนาด : 14.5 x 12.5 x 3 x 3 นิ้ว

สีกระเป๋า : 6 สี

จำนวน ราคา
10 ใบ 61.-
50 ใบ 41.-
100 ใบ 26.-
300 ใบ 21.-
500 ใบ สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายขาย

*ราคาสินค้าไม่รวมงานสกรีน

SPUNBOND แนวตั้ง • รหัสสินค้า : BS-SP-02 •

ขนาด : 13 x 14 x 2 x 2 นิ้ว

สีกระเป๋า : 5 สี

จำนวน ราคา
10 ใบ 61.-
50 ใบ 41.-
100 ใบ 26.-
300 ใบ 21.-
500 ใบ สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายขาย

*ราคาสินค้าไม่รวมงานสกรีน

SPUNBOND ใบใหญ่ • รหัสสินค้า : BS-SP-03 •

ขนาด : 20 x 16 x 5 นิ้ว

สีกระเป๋า : 6 สี

จำนวน ราคา
10 ใบ 64.-
50 ใบ 44.-
100 ใบ 29.-
300 ใบ 24.-
500 ใบ สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายขาย

*ราคาสินค้าไม่รวมงานสกรีน

HAWAii • รหัสสินค้า : BS-OT-02 •

ไซส์ S

ขนาด : 8.5 x 9.5 x 5.5 x 5.5 นิ้ว

สีกระเป๋า : 1 สี

ไซส์ M

ขนาด : 12 x 10.5 x 6 x 6 นิ้ว

สีกระเป๋า : 1 สี

จำนวน ราคา S ราคา M
10 ใบ 139.- 149.-
50 ใบ 119.- 129.-
100 ใบ 109.- 119.-
300 ใบ 99.- 109.-
500 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
สอบถาม
เพิ่มเติม

*ราคาสินค้าไม่รวมงานสกรีน

ไซส์ L

ขนาด : 14 x 12.5 x 7 x 7 นิ้ว

สีกระเป๋า : 1 สี

ไซส์ XL

ขนาด : 18 x 14.5 x 8.5 x 8.5 นิ้ว

สีกระเป๋า : 1 สี

จำนวน ราคา L ราคา XL
10 ใบ 169.- 179.-
50 ใบ 149.- 159.-
100 ใบ 139.- 149.-
300 ใบ 129.- 139.-
500 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
สอบถาม
เพิ่มเติม

*ราคาสินค้าไม่รวมงานสกรีน