STANDARD • รหัสสินค้า : BS-CJ-01 •

ไซส์ L

ขนาด : 13 x 14 x 3 นิ้ว

สีกระเป๋า : 2 สี

ไซส์ XL

ขนาด : 14 x 16 x 3 นิ้ว

สีกระเป๋า : 1 สี

จำนวน ราคา L ราคา XL
10 ใบ 100.- 105.-
50 ใบ 80.- 85.-
100 ใบ 70.- 75.-
300 ใบ 60.- 65.-
500 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
สอบถาม
เพิ่มเติม

*ราคาสินค้าไม่รวมงานสกรีน

ไซส์ L

ขนาด : 13 x 14 x 3 นิ้ว

สีกระเป๋า : 2 สี

ไซส์ XL

ขนาด : 14 x 16 x 3 นิ้ว

สีกระเป๋า : 1 สี

จำนวน ราคา L ราคา XL
10 ใบ 100.- 105.-
50 ใบ 80.- 85.-
100 ใบ 70.- 75.-
300 ใบ 60.- 65.-
500 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
สอบถาม
เพิ่มเติม

*ราคาสินค้าไม่รวมงานสกรีน

COLORTAIL V2 • รหัสสินค้า : BS-CJ-02 •

ขนาด : 14 x 14 x 3 x 3 นิ้ว

สีกระเป๋า : 3 สี

จำนวน ราคา
10 ใบ 125.-
50 ใบ 105.-
100 ใบ 95.-
300 ใบ 85.-
500 ใบ สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายขาย

*ราคาสินค้าไม่รวมงานสกรีน

SLIM • รหัสสินค้า : BS-CJ-03 •

แนวตั้ง

ขนาด : 11 x 13  นิ้ว

สีกระเป๋า : 1 สี

แนวนอน

ขนาด : 13 x 11 นิ้ว

สีกระเป๋า : 1 สี

จำนวน ราคา
10 ใบ 85.-
50 ใบ 65.-
100 ใบ 55.-
300 ใบ 45.-
500 ใบ สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายขาย

*ราคาสินค้าไม่รวมงานสกรีน

ECO • รหัสสินค้า : BS-CJ-04 •

ขนาด : 8.5 x 10 นิ้ว

สีกระเป๋า : 4 สี

จำนวน ราคา
10 ใบ 64.-
50 ใบ 44.-
100 ใบ 34.-
300 ใบ 24.-
500 ใบ สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายขาย

*ราคาสินค้าไม่รวมงานสกรีน

TINY • รหัสสินค้า : BS-CJ-05 •

จำนวน ราคา
10 ใบ 60.-
50 ใบ 40.-
100 ใบ 30.-
300 ใบ 20.-
500 ใบ สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายขาย

*ราคาสินค้าไม่รวมงานสกรีน

Market V2 • รหัสสินค้า : BS-CJ-06 •

ขนาด : 14 x 15 x 2 นิ้ว

สีกระเป๋า : 1 สี

จำนวน ราคา
10 ใบ 110.-
50 ใบ 90.-
100 ใบ 80.-
300 ใบ 70.-
500 ใบ สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายขาย

*ราคาสินค้าไม่รวมงานสกรีน