ราคากระเป๋าผ้าสั่งทำ (Fix Spec)

รูปภาพรายละเอียดราคา

รหัสสินค้า : MT-CV001
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง11นิ้ว x ก้น5นิ้ว x ข้าง5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน
                  - เย็บกากบาท
                  - โชว์หู
                  - หูห้อย 1 ด้าน ยาว 13 นิ้ว

• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ :
       - กระเป๋าเล็กด้านใน 8x5นิ้ว เย็บกุ๊น
       - ซับในผ้าสปันบอนด์ 

จำนวน ราคา
100 ใบ 195.-
300 ใบ 185.-
500 ใบ 175.-
1,000 ใบ

สอบถาม
เพิ่มเติม

CV-แคนวาส001-099 : ตามแบรนด์
รับทำกระเป๋าผ้า ผลงานGMMTVรหัสสินค้า : MT-CV002
• ขนาด : กว้าง8นิ้ว x สูง9นิ้ว x ก้น5นิ้ว x ข้าง5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน
                  - เย็บกากบาท
                  - หูห้อย 1 ข้าง ยาว13.5นิ้ว 
                   - หูสะพายแล่งเลื่อนปรับได้
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : -
จำนวน ราคา
100 ใบ 205.-
300 ใบ 195.-
500 ใบ 185.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส001-099 : ตามแบรนด์

รหัสสินค้า : MT-CV003
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง11นิ้ว x ก้น5นิ้ว x ข้าง5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
                  - ตอกหมุด
                  - เย็บโชว์หู

• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ :
       - ติดกระดุมข้าง 2 ข้าง
       - กุ๊นขอบกระเป๋าผ้าแคนวาส

จำนวน ราคา
100 ใบ 200.-
300 ใบ 190.-
500 ใบ 180.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส001-099 : ตามแบรนด์

รหัสสินค้า : MT-CV004
• ขนาด : กว้าง16.5นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น5นิ้ว x ข้าง5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บโชว์หู แบบสายคาด
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 195.-
300 ใบ 185.-
500 ใบ 175.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส001-099 : ตามแบรนด์

รหัสสินค้า : MT-CV005
• ขนาด : กว้าง13นิ้ว x สูง10นิ้ว x ก้น6นิ้ว x ข้าง6นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 15oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บกากบาท
                   หูห้อย 1 ด้าน ยาว11นิ้ว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 215.-
300 ใบ 205.-
500 ใบ 195.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส001-099 : ตามแบรนด์

รหัสสินค้า : MT-CV006
• ขนาด : กว้าง14นิ้ว x สูง10.5นิ้ว x ก้น5.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บโชว์หู เย็บพับประกบ
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : ซับในผ้า 600D สีดำ

จำนวน ราคา
100 ใบ 225.-
300 ใบ 215.-
500 ใบ 205.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส001-099 : ตามแบรนด์

รหัสสินค้า : MT-CV007
• ขนาด : กว้าง10นิ้ว x สูง8นิ้ว x ก้น5.5นิ้ว x ข้าง5.5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 14oz
• หูกระเป๋า : - หูสปัน
                  - เย็บโชว์หู
                  - เย็บกากบาท
                  - เย็บประกบ
                  - หูห้อย 1 ข้าง ยาว8นิ้ว
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 225.-
300 ใบ 215.-
500 ใบ 205.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส001-099 : ตามแบรนด์

รหัสสินค้า : MT-CV008
• ขนาด : กว้าง12นิ้ว x สูง9นิ้ว x ก้น6นิ้ว x ข้าง6นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 14oz
• หูกระเป๋า : - หูผ้าในตัว
                  - เย็บโชว์หู
                  - เย็บประกบ
                  - หูสปันสะพายเเล่งกว้าง 1.5 นิ้ว
                     ยาว 46 นิ้ว ปรับสายได้

• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 235.-
300 ใบ 225.-
500 ใบ 215.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส001-099 : ตามแบรนด์

รหัสสินค้า : MT-CV009
• ขนาด : กว้าง16.5นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น6.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 14oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บโชว์หู เย็บพับประกบ
                  หูห้อย 1 ด้าน ยาว10.5นิ้ว
• ปากกระเป๋า : กุ๊นผ้าในตัว
• รายละเอียดพิเศษ : กุ๊นด้านในผ้าสปันบอนด์

จำนวน ราคา
100 ใบ 230.-
300 ใบ 220.-
500 ใบ 210.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส001-099 : ตามแบรนด์
รับทำกระเป๋าผ้า HUAWEI ICT

รหัสสินค้า : MT-CV010
• ขนาด : กว้าง13นิ้ว x สูง10นิ้ว x ก้น5นิ้ว x ข้าง5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน ตอกหมุด
                  หูสะพายแล่ง ปรับสาย ถอดได้
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ :
       - ด้านหน้า : ช่อง 2 ช่องขนาด 6x8x1x1 นิ้ว
       - ด้านข้าง : ช่อง 2 ช่องขนาด 5x8x1x1 นิ้ว
       - ซับใน : ผ้าสปันบอนด์ สีดำ

จำนวน ราคา
100 ใบ 270.-
300 ใบ 260.-
500 ใบ 250.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส001-099 : ตามแบรนด์
รับผลิตกระเป๋าผ้า Sangfah

รหัสสินค้า : MT-CV011
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง10นิ้ว x ก้น5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 14oz
• หูกระเป๋า : - หูผ้าดิบ เย็บโชว์หู คาดกระเป๋า
                  - เย็บหูประกบ
• ปากกระเป๋า : เย็บกุ๊นผ้าดิบ
• รายละเอียดพิเศษ :
       - ด้านข้างติดกระดุม VT47
       - ก้นกระเป๋าเป็นหนัง

จำนวน ราคา
100 ใบ 285.-
300 ใบ 265.-
500 ใบ 255.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส001-099 : ตามแบรนด์

รหัสสินค้า : MT-CV012
• ขนาด : กว้าง21.5นิ้ว x สูง12.5นิ้ว x ก้น5.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 14oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บโชว์ คาดกระเป๋า
                  ที่จับหูหนัง เย็บมุมหนัง ห่วงตัวD
• ปากกระเป๋า : ลิ้น ติดแป๊กแม่เหล็ก กุ๊นปาก
• รายละเอียดพิเศษ :
       - ติดกระดุมข้างกระเป๋า
       - ซับในผ้า600D ,เย็บกุ๊นด้านใน
       - แผ่นรองก้น

จำนวน ราคา
100 ใบ 330.-
300 ใบ 320.-
500 ใบ 310.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส001-099 : ตามแบรนด์
กระเป๋าผ้าแบบตัดต่อ งานRabbit

รหัสสินค้า : MT-CV100
• ขนาด : กว้าง14นิ้ว x สูง14นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : ซับในผ้า600D

จำนวน ราคา
100 ใบ 195.-
300 ใบ 185.-
500 ใบ 175.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ
กระเป๋าผ้าตัดต่อ งานAgoda

รหัสสินค้า : MT-CV101
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง12.5นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าดิบญี่ปุ่น + ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูหนัง ตอกหมุดสีเงิน
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 175.-
300 ใบ 165.-
500 ใบ 155.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ
กระเป๋าผ้าแบบตัดต่อ งานKlangkaset

รหัสสินค้า : MT-CV102
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง11.5นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : แคนวาส16oz + แคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าเล็ก 9x6 นิ้ว ติดซิป

จำนวน ราคา
100 ใบ 190.-
300 ใบ 180.-
500 ใบ 170.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ
กระเป๋าผ้าแบบตัดต่อ งานEduSmith

รหัสสินค้า : MT-CV103
• ขนาด : กว้าง17นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : แคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บโชว์หู
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : ช่องด้านหน้า 6.5x6 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 165.-
300 ใบ 155.-
500 ใบ 145.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ
กระเป๋าผ้าแบบตัดต่อ งานVibhavadi

รหัสสินค้า : MT-CV104
• ขนาด : กว้าง17นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : แคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บโชว์หู
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : ติดกระดุมเหล็กด้านข้าง 2 ด้าน

จำนวน ราคา
100 ใบ 180.-
300 ใบ 170.-
500 ใบ 160.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ
กระเป๋าผ้าตัดต่อ งานSWP

รหัสสินค้า : MT-CV105
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง16นิ้ว x ก้น5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บโชว์หู
                  เย็บพับที่จับ6นิ้ว
• ปากกระเป๋า : ติดตีนตุ๊กแก
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 175.-
300 ใบ 165.-
500 ใบ 155.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ
กระเป๋าผ้าตัดต่อ งานPlan

รหัสสินค้า : MT-CV106
• ขนาด : กว้าง18นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น4.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
                 - เย็บหูโชว์
                 - เย็บหูพับประกบ 6 นิ้ว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 160.-
300 ใบ 150.-
500 ใบ 140.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ
กระเป๋าผ้าแบบตัดต่อ งานPNC

รหัสสินค้า : MT-CV107
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง15นิ้ว x ก้น5นิ้ว x ข้าง5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 165.-
300 ใบ 155.-
500 ใบ 145.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ
กระเป๋าผ้าตัดต่อ งานVintage

รหัสสินค้า : MT-CV108
• ขนาด : กว้าง17นิ้ว x สูง15นิ้ว x ก้น5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : ติดซิป
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าเล็ก 7x6 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 175.-
300 ใบ 165.-
500 ใบ 155.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ
กระเป๋าผ้าตัดต่อ งานThammarak

รหัสสินค้า : MT-CV109
• ขนาด : กว้าง14นิ้ว x สูง16นิ้ว x ก้น3นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน
• ปากกระเป๋า : หูรูดเชือกสีขาว
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 150.-
300 ใบ 140.-
500 ใบ 130.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ
กระเป๋าผ้าแบบตัดต่อ งานATT TA HI

รหัสสินค้า : MT-CV110
• ขนาด : กว้าง17นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บโชว์หู
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : ช่องด้านหน้า 6.5x6นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 165.-
300 ใบ 155.-
500 ใบ 145.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ

รหัสสินค้า : MT-CV111
• ขนาด : กว้าง14นิ้ว x สูง16นิ้ว x ก้น3นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บหูโชว์ กากบาท
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 198.-
300 ใบ 183.-
500 ใบ 173.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ

รหัสสินค้า : MT-CV112
• ขนาด : กว้าง12นิ้ว x สูง14นิ้ว x ก้น3นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บประกบหู
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 157.-
300 ใบ 142.-
500 ใบ 132.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ

รหัสสินค้า : MT-CV113
• ขนาด : กว้าง13นิ้ว x สูง15นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : ติดซิป
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 165.-
300 ใบ 150.-
500 ใบ 140.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ
กระเป๋าผ้าตัดต่อ งานNANYO

รหัสสินค้า : MT-CJ100
• ขนาด : กว้าง18นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าดิบญี่ปุ่น
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บหูโชว์
• ปากกระเป๋า : ติดซิป
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 155.-
300 ใบ 145.-
500 ใบ 135.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ
ผลงานรับทำกระเป๋าผ้าโมเดิร์น

รหัสสินค้า : MT-CV200
• ขนาด : กว้าง10.5นิ้ว x สูง8.5นิ้ว x ก้น4.5นิ้ว x ข้าง4.5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส16oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บกากบาท โชว์หู เย็บพับหู
                  หูห้อย 1 ข้าง ยาว 9.5 นิ้ว
• ปากกระเป๋า : ติดซิป
• รายละเอียดพิเศษ : 
       - ด้านใน : ช่องด้านใน 3 ช่อง
       - ด้านข้าง : ช่องด้านข้าง 1 ด้าน

จำนวน ราคา
100 ใบ 245.-
300 ใบ 235.-
500 ใบ 225.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้าโมเดิร์น งานEveryday

รหัสสินค้า : MT-CV201
• ขนาด : กว้าง10นิ้ว x สูง8นิ้ว x ก้น3.5นิ้ว x ข้าง3.5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บกากบาท เย็บหูประกบ
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 160.-
300 ใบ 150.-
500 ใบ 140.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
ผลิตกระเป๋าผ้า งาน Citibank

รหัสสินค้า : MT-CV202
• ขนาด : กว้าง10นิ้ว x สูง9.5นิ้ว x ก้น6นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นกลม
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บพับสอดยาง
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ :
       -
เย็บกุ๊นขอบกระเป๋า
       - ซับใน : ผ้า600D

จำนวน ราคา
100 ใบ 185.-
300 ใบ 175.-
500 ใบ 165.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
งานรับทำกระเป๋าผ้า กรมศิลปากร

รหัสสินค้า : MT-CV203
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง14นิ้ว x ก้น4.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน 2 แบบ
                  หูคล้อง และหูสะพายแล่งปรับสาย
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : 
       - ซับใน : ผ้าสปันบอนด์

จำนวน ราคา
100 ใบ 190.-
300 ใบ 180.-
500 ใบ 170.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้าโมเดิร์น งานEKCHOOSITH

รหัสสินค้า : MT-CV204
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง9.5นิ้ว x ก้น6นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
                  หูห้อย 1 ด้าน ยาว5นิ้ว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 145.-
300 ใบ 135.-
500 ใบ 125.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้าโมเดิร์น งานVIBES

รหัสสินค้า : MT-CV205
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง11นิ้ว x ก้น8นิ้ว x ข้าง8นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส15oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าเล็ก 5.5x7 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 200.-
300 ใบ 190.-
500 ใบ 180.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้าโมเดิร์น งานChina

รหัสสินค้า : MT-CV206
• ขนาด : กว้าง10.5นิ้ว x สูง11นิ้ว x ก้น4นิ้ว x ข้าง4นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูเจาะ
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 155.-
300 ใบ 145.-
500 ใบ 135.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้าโมเดิร์น งานMessy

รหัสสินค้า : MT-CV207
• ขนาด : กว้าง13นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น2.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส16oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ :
       - ด้านในกระเป๋าเล็ก 8.5x5.5 นิ้ว
       - ด้านหน้าช่องเล็ก 8x8 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 195.-
300 ใบ 185.-
500 ใบ 175.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
ผลงานผลิตกระเป๋าผ้าโมเดิร์น

รหัสสินค้า : MT-CV208
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง16.5นิ้ว x ก้น4.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 145.-
300 ใบ 135.-
500 ใบ 125.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
แบบกระเป๋าผ้าแคนวาส Mission to the moon

รหัสสินค้า : MT-CV209
• ขนาด : กว้าง16.5นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส16oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ :
           ด้านในกระเป๋าเล็ก 8x5 นิ้ว
           ช่องใส่ไอแพด 14x8 นิ้ว ติดตีนตุ๊กแก
           ซับในผ้าดิบอีโค่

จำนวน ราคา
100 ใบ 230.-
300 ใบ 220.-
500 ใบ 210.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้าโมเดิร์น ญี่ปุ่น01

รหัสสินค้า : MT-CV210
• ขนาด : กว้าง18นิ้ว x สูง13.5นิ้ว x ก้น6นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว 
                  หูสปันสะพายแล่ง แบบถอดได้
• ปากกระเป๋า : ติดซิป
• รายละเอียดพิเศษ : ช่องด้านหน้า 4 ช่อง 6x10นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 225.-
300 ใบ 215.-
500 ใบ 205.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม งานthalassomer

รหัสสินค้า : MT-CV211
• ขนาด : กว้าง15.5นิ้ว x สูง16นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : ตีนตุ๊กแก
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าเล็ก 6.5x7 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 160.-
300 ใบ 150.-
500 ใบ 140.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
ผลงานรับทำกระเป๋าผ้า งานMedicine

รหัสสินค้า : MT-CV212
• ขนาด : กว้าง13นิ้ว x สูง14.5นิ้ว
• ทรง : ทรงแบน
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 125.-
300 ใบ 115.-
500 ใบ 105.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม งานQUAD

รหัสสินค้า : MT-CV213
• ขนาด : กว้าง12นิ้ว x สูง14นิ้ว x ก้น2.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บโชว์หู กากบาท
                  หูห้อย 1 ข้าง ยาว9นิ้ว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าเล็กด้านหน้า 6x8 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 145.-
300 ใบ 135.-
500 ใบ 125.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม งานBird

รหัสสินค้า : MT-CV214
• ขนาด : กว้าง14นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น8นิ้ว x ข้าง8นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส14oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บหูประกบ
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : เย็บกุ๊นขอบมน

จำนวน ราคา
100 ใบ 170.-
300 ใบ 160.-
500 ใบ 150.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม งานMERIT

รหัสสินค้า : MT-CV215
• ขนาด : กว้าง17นิ้ว x สูง16นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บโชว์หู กากบาท
                   เย็บพับประกบ5นิ้ว
• ปากกระเป๋า : ติดซิป
• รายละเอียดพิเศษ : ช่องขนาด 9x9x1x1 นิ้ว
                               ติดซิปกลางช่อง

จำนวน ราคา
100 ใบ 320.-
300 ใบ 310.-
500 ใบ 300.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
แบบกระเป๋าผ้า BMW

รหัสสินค้า : MT-CV216
• ขนาด : กว้าง17.5นิ้ว x สูง10.5นิ้ว x ก้น5.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บหูประกบ
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 150.-
300 ใบ 140.-
500 ใบ 130.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น

รหัสสินค้า : MT-CV217
• ขนาด : กว้าง11นิ้ว x สูง9นิ้ว x ก้น5.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ :
              ช่องด้านหน้า 2 ช่อง 7x5 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 145.-
300 ใบ 135.-
500 ใบ 125.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
แบบกระเป๋าผ้าแคนวาส

รหัสสินค้า : MT-CV218
• ขนาด : กว้าง10นิ้ว x สูง10นิ้ว x ก้น4นิ้ว x ข้าง4นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส15oz
• หูกระเป๋า : หูทอผ้าดิบ เย็บพับที่จับ
                   เย็บกากบาท
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 190.-
300 ใบ 180.-
500 ใบ 170.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
รับทำกระเป๋าผ้าแคนวาส MT-CV219

รหัสสินค้า : MT-CV219
• ขนาด : กว้าง17นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บโชว์หู
                  หูถือ และหูสะพาย
• ปากกระเป๋า : กระดุมเงิน
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 170.-
300 ใบ 160.-
500 ใบ 150.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้า งานoptimize

รหัสสินค้า : MT-CV220
• ขนาด : กว้าง18นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น3.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บพับประกบ
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 185.-
300 ใบ 175.-
500 ใบ 165.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น

รหัสสินค้า : MT-CV221
• ขนาด : กว้าง13นิ้ว x สูง11นิ้ว x ก้น3นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 135.-
300 ใบ 120.-
500 ใบ 110.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น

รหัสสินค้า : MT-CV222
• ขนาด : กว้าง19นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น6นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส14oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : ลิ้น ติดกระดุมเงิน
• รายละเอียดพิเศษ : -
               ด้านนอก : ช่องกระเป๋า 3 ช่อง
                   ช่องที่ 1,3 - 6x11
                   ช่องที่ 2 - 8x11
              ด้านใน : กระเป๋าห้อย 2 ช่อง
              6.5×7 นิ้ว / 4.5×7 นิ้ว - เย็บกุ๊น

จำนวน ราคา
100 ใบ 265.-
300 ใบ 250.-
500 ใบ 240.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น

รหัสสินค้า : MT-CV223
• ขนาด : กว้าง18นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น4.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บพับที่จับ
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : ซับในผ้าสปันบอนด์
             ด้านใน ช่องกระเป๋า 2 ช่อง 6x9นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 200.-
300 ใบ 185.-
500 ใบ 175.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น

รหัสสินค้า : MT-CV224
• ขนาด : กว้าง13นิ้ว x สูง13.5นิ้ว x ก้น2นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว 2 แบบ
                   หูสะพายแล่งถอดได้ หูสะพายไหล่
• ปากกระเป๋า : ติดซิป
• รายละเอียดพิเศษ :
                  ด้านในกระเป๋าเล็ก 7.5x6.5นิ้ว
                  ด้านนอกช่อง 2 ช่อง
                  ขนาด 9x6.5 นิ้ว และ 7x5นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 210.-
300 ใบ 195.-
500 ใบ 185.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น

รหัสสินค้า : MT-CV225
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง7นิ้ว x ก้น6.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว หูสะพายแล่งปรับได้
• ปากกระเป๋า : ติดซิป
• รายละเอียดพิเศษ : ซับในสปันบอนด์

จำนวน ราคา
100 ใบ 200.-
300 ใบ 185.-
500 ใบ 175.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้าโมเดิร์น งานUDP

รหัสสินค้า : MT-6D200
• ขนาด : กว้าง14.5นิ้ว x สูง11นิ้ว x ก้น4นิ้ว x ข้าง4นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้า600D
• หูกระเป๋า : หูเชือกสีดำ เจาะตาไก่
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 135.-
300 ใบ 125.-
500 ใบ 115.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
OT-ผ้าแบบพิเศษ200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้าโมเดิร์น งานdeluxe

รหัสสินค้า : MT-6D201
• ขนาด : กว้าง13.5นิ้ว x สูง13.5นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้า600D หลังยาง
• หูกระเป๋า : หูไนลอน สีขาว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 110.-
300 ใบ 100.-
500 ใบ 90.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
OT-ผ้าแบบพิเศษ200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้าโมเดิร์น ผ้ากระสอบ RMUTK

รหัสสินค้า : MT-OT200
• ขนาด : กว้าง14นิ้ว x สูง10นิ้ว x ก้น4นิ้ว x ข้าง4นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้ากระสอบ
• หูกระเป๋า : หูหนัง ตอกหมุดรมดำ8ตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 200.-
300 ใบ 190.-
500 ใบ 180.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
OT-ผ้าแบบพิเศษ200-299 : แบบโมเดิร์น
ถุงผ้าลดโลกร้อน งานFIX

รหัสสินค้า : MT-CV300
• ขนาด : กว้าง13นิ้ว x สูง14นิ้ว
• ทรง : ทรงแบน 
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 120.-
300 ใบ 110.-
500 ใบ 100.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน
กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน งานecocargo

รหัสสินค้า : MT-CV301
• ขนาด : กว้าง13.5นิ้ว x สูง11นิ้ว x ก้น5นิ้ว x ข้าง5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 14oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ :
       - แผ่นรองก้นแบบเย็บ
       - กระเป๋าเล็กด้านใน 5x6 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 195.-
300 ใบ 185.-
500 ใบ 175.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน
ถุงผ้าลดโลกร้อน งานSysmex

รหัสสินค้า : MT-CV302
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น4นิ้ว x ข้าง4นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บหูประกบ
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ :
       - ช่องใส่ขวดน้ำ 1 ช่อง
       - กระเป๋าด้านใน 1 ช่อง ติดซิป

จำนวน ราคา
100 ใบ 200.-
300 ใบ 190.-
500 ใบ 180.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน
ถุงผ้าลดโลกร้อน งานPAUSEPLAY

รหัสสินค้า : MT-CV303
• ขนาด : กว้าง18นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น3นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 130.-
300 ใบ 120.-
500 ใบ 110.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน
กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน งานWEARNES

รหัสสินค้า : MT-CV304
• ขนาด : กว้าง17.5นิ้ว x สูง11.5นิ้ว x ก้น6.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บหูประกบ
• ปากกระเป๋า : ติดซิป
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 170.-
300 ใบ 160.-
500 ใบ 150.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน
ถุงผ้าลดโลกร้อน งานGOOD

รหัสสินค้า : MT-CV305
• ขนาด : กว้าง19นิ้ว x สูง11นิ้ว x ก้น6.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 14oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 155.-
300 ใบ 145.-
500 ใบ 140.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน
ถุงผ้าลดโลกร้อน งานQueen

รหัสสินค้า : MT-CV306
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง10นิ้ว x ก้น7นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : - หูคล้องผ้าในตัว
                  - หูสปันสะพายไหล่
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : เย็บกุ๊นด้านใน

จำนวน ราคา
100 ใบ 155.-
300 ใบ 145.-
500 ใบ 135.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน
ถุงผ้าลดโลกร้อน งานMORE

รหัสสินค้า : MT-CV307
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง14นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 135.-
300 ใบ 125.-
500 ใบ 115.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน
กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน งานBetter me day

รหัสสินค้า : MT-CV309
• ขนาด : กว้าง18นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น6นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าหน้า 2 ช่อง

จำนวน ราคา
100 ใบ 170.-
300 ใบ 160.-
500 ใบ 150.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน
กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน งาน1991

รหัสสินค้า : MT-CV310
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง14นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 160.-
300 ใบ 150.-
500 ใบ 140.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน

รหัสสินค้า : MT-CV311
• ขนาด : กว้าง14นิ้ว x สูง11นิ้ว x ก้น4นิ้ว x ข้าง4นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 14oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าเล็กด้านใน 7.5x5 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 170.-
300 ใบ 160.-
500 ใบ 150.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน
แบบกระเป๋าผ้า งานPASSION

รหัสสินค้า : MT-CV312
• ขนาด : กว้าง14นิ้ว x สูง15นิ้ว x ก้น4นิ้ว x ข้าง4นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บกากบาทโชว์หู
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : เย็บก้นมน

จำนวน ราคา
100 ใบ 190.-
300 ใบ 180.-
500 ใบ 170.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน
กระเป๋าผ้าเเคนวาส งานhappen

รหัสสินค้า : MT-CV313
• ขนาด : กว้าง11นิ้ว x สูง9.5นิ้ว x ก้น5นิ้ว x ข้าง5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : เย็บก้นมน กุ๊นขอบกระเป๋า

จำนวน ราคา
100 ใบ 150.-
300 ใบ 130.-
500 ใบ 120.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน
รับทำกระเป๋าผ้าแคนวาส

รหัสสินค้า : MT-CV314
• ขนาด : กว้าง17นิ้ว x สูง13.5นิ้ว x ก้น5นิ้ว x ข้าง5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว 2 แบบ
                   - หูคล้องและหูสะพายไหล่
                   - เย็บโชว์หู กากบาท
                   - หูคล้องเย็บพับประกบ
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : กุ๊นไนลอนสีขาวด้านใน

จำนวน ราคา
100 ใบ 215.-
300 ใบ 205.-
500 ใบ 195.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน
กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน งานMERRY

รหัสสินค้า : MT-CV315
• ขนาด : กว้าง12นิ้ว x สูง9.5นิ้ว x ก้น6นิ้ว x ข้าง6นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ :
       - กระเป๋าด้านข้าง2ด้าน
       - ด้านในเย็บกุ๊นไนลอนสีขาว

จำนวน ราคา
100 ใบ 170.-
300 ใบ 160.-
500 ใบ 150.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน
แบบกระเป๋าผ้าแคนวาส งานBEGIN

รหัสสินค้า : MT-CV316
• ขนาด : กว้าง23นิ้ว x สูง14นิ้ว x ก้น6นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บคาด
• ปากกระเป๋า : กุ๊นปากผ้าในตัว
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 230.-
300 ใบ 220.-
500 ใบ 210.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน

รหัสสินค้า : MT-CV317
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น3นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บหูโชว์
                  หู 2 แบบ หูถือและหูสะพายไหล่
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าเล็ก 5x7 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 225.-
300 ใบ 210.-
500 ใบ 200.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน

รหัสสินค้า : MT-CV318
• ขนาด : กว้าง21นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น7นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าเล็ก 8x5.5 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 185.-
300 ใบ 170.-
500 ใบ 160.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน

รหัสสินค้า : MT-CV319
• ขนาด : กว้าง12นิ้ว x สูง14นิ้ว x ก้น5นิ้ว x ข้าง5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 14oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน 2 แบบ
                  - หูคล้อง และหูสะพายเเล่งเลื่อนปรับได้
                  - เย็บหูประกบ
                  - หูห้อย 1 ข้าง เย็บกากบาท
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 220.-
300 ใบ 205.-
500 ใบ 195.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน
กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน งานBE

รหัสสินค้า : MT-CJ300
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง12.5นิ้ว x ก้น4.5นิ้ว x ข้าง4.5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าดิบญี่ปุ่น
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ :
       - ด้านหน้ากระเป๋า 1 ช่อง
       - ด้านใน กุ๊นไนลอนสีขาว

จำนวน ราคา
100 ใบ 135.-
300 ใบ 125.-
500 ใบ 115.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CJ-ดิบญี่ปุ่น300-399 : ลดโลกร้อน
กระเป๋าผ้าดิบ งานZERO

รหัสสินค้า : MT-CJ301
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง13.5นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าดิบญี่ปุ่น
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าด้านหน้า 2 ช่อง

จำนวน ราคา
100 ใบ 135.-
300 ใบ 125.-
500 ใบ 115.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CJ-ดิบญี่ปุ่น300-399 : ลดโลกร้อน

รหัสสินค้า : MT-CJ302
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง11.5นิ้ว x ก้น7นิ้ว x ข้าง7นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าดิบญี่ปุ่น
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว 2 แบบ
                  - หูถือ และหูสะพายไหล่
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ :
       - ช่องด้านใน 6 ช่อง
       - ซับใน : ผ้าดิบญี่ปุ่น

จำนวน ราคา
100 ใบ 240.-
300 ใบ 225.-
500 ใบ 215.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CJ-ดิบญี่ปุ่น300-399 : ลดโลกร้อน
กระเป๋าผ้าใบใหญ่ งานAdcorant

รหัสสินค้า : MT-CV400
• ขนาด : กว้าง19นิ้ว x สูง14นิ้ว x ก้น5.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 15oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ :
       - ซับในผ้าดิบECO
       - ช่องใหญ่ด้านใน ตีนตุ๊กแก
       - กระเป๋าเล็กด้านใน 1 ช่อง

จำนวน ราคา
100 ใบ 215.-
300 ใบ 205.-
500 ใบ 195.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส400-499 : แบบใบใหญ่
กระเป๋าผ้าใบใหญ่ งานFamus

รหัสสินค้า : MT-CV401
• ขนาด : กว้าง20นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น7.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 140.-
300 ใบ 130.-
500 ใบ 120.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส400-499 : แบบใบใหญ่
กระเป๋าผ้าใบใหญ่ งานBendig

รหัสสินค้า : MT-CV402
• ขนาด : กว้าง21.5นิ้ว x สูง16นิ้ว x ก้น8นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 14oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน
- เย็บหูโชว์ แบบสายคาด
- หูห้อย 1 ข้าง ยาว 12 นิ้ว
- เย็บพับที่จับหู
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ :
       - ติดกระดุมเงิน 2 ข้าง
       - กุ๊นขอบกระเป๋าด้านใน
       - กุ๊นช่องด้านหน้า
       - ซับในผ้าสปันบอนด์
       - ช่องด้านหน้า 3 ช่อง

จำนวน ราคา
100 ใบ 325.-
300 ใบ 310.-
500 ใบ 295.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส400-499 : แบบใบใหญ่
กระเป๋าผ้าใบใหญ่ งานCSPD

รหัสสินค้า : MT-CV403
• ขนาด : กว้าง20นิ้ว x สูง16นิ้ว x ก้น5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 14oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บโชว์หู
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ :
       - ช่องกระเป๋า 3 ช่อง
       - ซับใน : ผ้าสปันบอนด์ สีดำ

จำนวน ราคา
100 ใบ 285.-
300 ใบ 270.-
500 ใบ 255.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส400-499 : แบบใบใหญ่
กระเป๋าผ้าใบใหญ่ งานMUSE

รหัสสินค้า : MT-CV404
• ขนาด : กว้าง23นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น10นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูทอผ้าดิบ เย็บกากบาท โชว์หู
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าเล็กด้านใน 1 ช่อง

จำนวน ราคา
100 ใบ 185.-
300 ใบ 175.-
500 ใบ 165.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส400-499 : แบบใบใหญ่

รหัสสินค้า : MT-CV405
• ขนาด : กว้าง21นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น7นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูไนลอนสีดำ
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 160.-
300 ใบ 150.-
500 ใบ 140.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส400-499 : แบบใบใหญ่

รหัสสินค้า : MT-CV406
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง14นิ้ว x ก้น9นิ้ว x ข้าง9นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 14oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บกุ๊น ไปกับขอบกระเป๋า
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ :
       - เย็บก้นมน
       - กระเป๋าเล็ก 8.5x6 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 215.-
300 ใบ 200.-
500 ใบ 185.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส400-499 : แบบใบใหญ่
กระเป๋าผ้าใบใหญ่ งานYP

รหัสสินค้า : MT-CV407
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น9นิ้ว x ข้าง9นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 14oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน สีครีมและสีดำ (ข้างละสี)
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าเล็ก 9.5x7 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 225.-
300 ใบ 215.-
500 ใบ 205.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส400-499 : แบบใบใหญ่
กระเป๋าผ้าใบใหญ่ งานSWAY

รหัสสินค้า : MT-CV408
• ขนาด : กว้าง18นิ้ว x สูง11นิ้ว x ก้น6นิ้ว x ข้าง6นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าเล็กด้านในติดซิป

จำนวน ราคา
100 ใบ 160.-
300 ใบ 150.-
500 ใบ 140.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส400-499 : แบบใบใหญ่
กระเป๋าผ้าใบใหญ่ งานHappy

รหัสสินค้า : MT-CV409
• ขนาด : กว้าง23นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น9นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าเล็กด้านใน 7.5x6 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 170.-
300 ใบ 160.-
500 ใบ 150.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส400-499 : แบบใบใหญ่
กระเป๋าผ้าใบใหญ่ งานPetFriend

รหัสสินค้า : MT-CV410
• ขนาด : กว้าง20นิ้ว x สูง15นิ้ว x ก้น3นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 14oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 175.-
300 ใบ 165.-
500 ใบ 155.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส400-499 : แบบใบใหญ่
กระเป๋าผ้าใบใหญ่ งานNoPlasticBag

รหัสสินค้า : MT-CV411
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น5นิ้ว x ข้าง5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : ช่องกระเป๋าด้านใน 2 ช่อง 7.5x6 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 175.-
300 ใบ 165.-
500 ใบ 155.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส400-499 : แบบใบใหญ่
กระเป๋าผ้าใบใหญ่ งานWASHENJOY

รหัสสินค้า : MT-CV412
• ขนาด : กว้าง21.5นิ้ว x สูง16นิ้ว x ก้น7.5นิ้ว x ข้าง7.5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : ติดซิป
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 195.-
300 ใบ 185.-
500 ใบ 175.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส400-499 : แบบใบใหญ่
กระเป๋าผ้าใบใหญ่ Big size

รหัสสินค้า : MT-CV413
• ขนาด : กว้าง20นิ้ว x สูง15นิ้ว x ก้น5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : 
• รายละเอียดพิเศษ : ซับในสปันบอนด์

จำนวน ราคา
100 ใบ 144.-
300 ใบ 134.-
500 ใบ 114.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส400-499 : แบบใบใหญ่

รหัสสินค้า : MT-CV414
• ขนาด : กว้าง24.5นิ้ว x สูง15นิ้ว x ก้น8นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 22oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บโชว์หูกากบาท
                  หู 2 แบบ หูถือ และหูสะพายแล่ง
• ปากกระเป๋า : ติดซิป กุ๊นปากกระเป๋า
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 420.-
300 ใบ 410.-
500 ใบ 400.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส400-499 : แบบใบใหญ่

รหัสสินค้า : MT-CV415
• ขนาด : กว้าง20นิ้ว x สูง14.5นิ้ว x ก้น6นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : ตีนตุ๊กแก
• รายละเอียดพิเศษ :
     - ช่องกระเป๋าด้านนอก 1 ช่อง
     - กระเป๋าเล็กด้านใน 3 ช่อง
     - กระเป๋าใหญ่ด้านใน 1 ช่อง
     - ซับใน : ผ้าดิบ ECO

จำนวน ราคา
100 ใบ 232.-
300 ใบ 217.-
500 ใบ 207.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส400-499 : แบบใบใหญ่

รหัสสินค้า : MT-CV416
• ขนาด : กว้าง20นิ้ว x สูง18นิ้ว x ก้น5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 160.-
300 ใบ 145.-
500 ใบ 135.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส400-499 : แบบใบใหญ่

รหัสสินค้า : MT-CV417
• ขนาด : กว้าง19นิ้ว x สูง14นิ้ว x ก้น10นิ้ว x ข้าง10นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บโชว์หู
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : แผ่นรองก้น 18x9.5 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 200.-
300 ใบ 185.-
500 ใบ 175.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส400-499 : แบบใบใหญ่

รหัสสินค้า : MT-CV418
• ขนาด : กว้าง18.5นิ้ว x สูง23.5นิ้ว x ก้น4นิ้ว x ข้าง4นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บโชว์หู
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 215.-
300 ใบ 200.-
500 ใบ 190.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส400-499 : แบบใบใหญ่

รหัสสินค้า : MT-CJ400
• ขนาด : กว้าง23นิ้ว x สูง31นิ้ว
• ทรง : ทรงแบน
• เนื้อผ้า : ผ้าดิบญี่ปุ่น
• หูกระเป๋า : หูรูดเชือกไนลอน
• ปากกระเป๋า : หูรูด
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 215.-
300 ใบ 200.-
500 ใบ 190.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CJ-ดิบญี่ปุ่น400-499 : แบบใบใหญ่
กระเป๋าผ้าใบใหญ่ งานWASHENJOY

รหัสสินค้า : MT-6D400
• ขนาด : กว้าง19นิ้ว x สูง15นิ้ว x ก้น5.5นิ้ว x ข้าง5.5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้า600D-หลังยาง
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : กระดุมเหล็กสีรมดำ
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋า 2 ข้าง 5.5x9 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 124.-
300 ใบ 114.-
500 ใบ 94.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
OT-ผ้าแบบพิเศษ400-499 : แบบใบใหญ่

รหัสสินค้า : MT-OT400
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น6นิ้ว x ข้าง6นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้ากระสอบ
• หูกระเป๋า : หูสปัน 1.5 นิ้ว เย็บหูประกบ
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 195.-
300 ใบ 185.-
500 ใบ 175.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
OT-ผ้าแบบพิเศษ400-499 : แบบใบใหญ่
กระเป๋าผ้าราคาถูก งานGARAGE

รหัสสินค้า : MT-CV700
• ขนาด : กว้าง8.5นิ้ว x สูง9.5นิ้ว
• ทรง : ทรงแบน
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูรูดเชือกสีดิบ
• ปากกระเป๋า : หูรูด
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 110.-
300 ใบ 100.-
500 ใบ 90.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส700-799 : แบบราคาถูก
รับทำกระเป๋าผ้าราคาถูก งานcanavana

รหัสสินค้า : MT-CV701
• ขนาด : กว้าง8.5นิ้ว x สูง12นิ้ว
• ทรง : ทรงแบน
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูรูดเชือกไนล่อน สีดำ
• ปากกระเป๋า : หูรูด
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 115.-
300 ใบ 105.-
500 ใบ 95.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส700-799 : แบบราคาถูก
กระเป๋าผ้าราคาถูก งานsuper charge

รหัสสินค้า : MT-CV702
• ขนาด : กว้าง8.5นิ้ว x สูง12.5นิ้ว x ก้น3นิ้ว x ข้าง3นิ้ว
• ทรง : ทรงถุง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 135.-
300 ใบ 125.-
500 ใบ 115.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส700-799 : แบบราคาถูก
กระเป๋าผ้าราคาถูก งานCARTHAGE

รหัสสินค้า : MT-CJ700
• ขนาด : กว้าง6นิ้ว x สูง9นิ้ว
• ทรง : ทรงแบน
• เนื้อผ้า : ผ้าดิบญี่ปุ่น
• หูกระเป๋า : หูรูดเชือกไนล่อน
• ปากกระเป๋า : หูรูด
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 85.-
300 ใบ 75.-
500 ใบ 70.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CJ-ดิบญี่ปุ่น700-799 : แบบราคาถูก

รหัสสินค้า : MT-CJ701
• ขนาด : กว้าง10.5นิ้ว x สูง11นิ้ว
• ทรง : ทรงแบน
• เนื้อผ้า : ผ้าดิบญี่ปุ่น
• หูกระเป๋า : หูรูดเชือก สีดำ
• ปากกระเป๋า : หูรูด
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 93.-
300 ใบ 83.-
500 ใบ 73.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CJ-ดิบญี่ปุ่น700-799 : แบบราคาถูก
ผลงานกระเป๋าผ้า งานunicorn

รหัสสินค้า : MT-CJ702
• ขนาด : กว้าง9นิ้ว x สูง13นิ้ว
• ทรง : ทรงแบน
• เนื้อผ้า : ผ้าดิบญี่ปุ่น
• หูกระเป๋า : หูรูดเชือก สีดิบ
• ปากกระเป๋า : หูรูด
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 95.-
300 ใบ 85.-
500 ใบ 75.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CJ-ดิบญี่ปุ่น700-799 : แบบราคาถูก
กระเป๋าผ้าราคาถูก งานฟองฟ่อน

รหัสสินค้า : MT-CJ703
• ขนาด : กว้าง20นิ้ว x สูง18นิ้ว x ก้น8นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าดิบECO
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 120.-
300 ใบ 110.-
500 ใบ 100.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CJ-ดิบญี่ปุ่น700-799 : แบบราคาถูก

รหัสสินค้า : MT-SP700
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง19นิ้ว
• ทรง : ทรงแบน
• เนื้อผ้า : ผ้าสปันบอนด์
• หูกระเป๋า : หูรูดเชือก สีน้ำตาลทอง
• ปากกระเป๋า : หูรูด
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 100.-
300 ใบ 85.-
500 ใบ 75.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
OT-ผ้าแบบพิเศษ700-799 : แบบราคาถูก

รหัสสินค้า : MT-OT700
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง15นิ้ว x ก้น3นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าร่ม
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าด้านใน 6x4.5 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 135.-
300 ใบ 120.-
500 ใบ 110.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
OT-ผ้าแบบพิเศษ700-799 : แบบราคาถูก

รหัสสินค้า : MT-OT701
• ขนาด : กว้าง8นิ้ว x สูง11นิ้ว x ก้น3นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าร่ม
• หูกระเป๋า : หูรูดเชือกสีขาว
• ปากกระเป๋า : หูรูด
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 90.-
300 ใบ 80.-
500 ใบ 70.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
OT-ผ้าแบบพิเศษ700-799 : แบบราคาถูก
กระเป๋าผ้าแคนวาส งานGenomics

รหัสสินค้า : MT-CV1000
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น3นิ้ว x ข้าง3นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส15oz
• หูกระเป๋า : หูไนลอน
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 140.-
300 ใบ 130.-
500 ใบ 120.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
กระเป๋าผ้าแคนวาส งานLife

รหัสสินค้า : MT-CV1001
• ขนาด : กว้าง14นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น3นิ้ว x ข้าง3นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 145.-
300 ใบ 135.-
500 ใบ 125.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
แบบกระเป๋าผ้า งานECO

รหัสสินค้า : MT-CV1002
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น5นิ้ว x ข้าง5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส14oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าเล็กด้านใน 7x8 นิ้ว
                      แผ่นรองก้นเย็บแบบกุ๊น 3 ด้าน

จำนวน ราคา
100 ใบ 210.-
300 ใบ 200.-
500 ใบ 190.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
กระเป๋าผ้าแบรนด์มีชื่อเสียง งานDREAM

รหัสสินค้า : MT-CV1003
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น5นิ้ว x ข้าง5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส14oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 145.-
300 ใบ 135.-
500 ใบ 125.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
กระเป๋าผ้า2022 งานSQWEEZ

รหัสสินค้า : MT-CV1004
• ขนาด : กว้าง14นิ้ว x สูง16นิ้ว
• ทรง : ทรงแบน
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 125.-
300 ใบ 115.-
500 ใบ 105.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
กระเป๋าผ้าแบรนด์มีชื่อเสียง งานQuarantine

รหัสสินค้า : MT-CV1005
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง14นิ้ว
• ทรง : ทรงแบน
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 125.-
300 ใบ 115.-
500 ใบ 105.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
กระเป๋าผ้า2022 ผลิตกระเป๋าผ้า

รหัสสินค้า : MT-CV1006
• ขนาด : กว้าง13นิ้ว x สูง10นิ้ว
• ทรง : ทรงแบน
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : -
• ปากกระเป๋า : ติดซิป
• รายละเอียดพิเศษ : ช่องด้านหลัง 13x7นิ้ว ติดกระดุมเงิน
                               ซับในผ้าร่ม บุฟองน้ำ

จำนวน ราคา
100 ใบ 165.-
300 ใบ 155.-
500 ใบ 145.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
รับทำกระเป๋าผ้า กระเป๋าผ้า2022

รหัสสินค้า : MT-CV1007
• ขนาด : กว้าง13นิ้ว x สูง14นิ้ว x ก้น3นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บโชว์หู
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 145.-
300 ใบ 135.-
500 ใบ 125.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
ทำกระเป๋าผ้า งานSIRIRAJ

รหัสสินค้า : MT-CV1008
• ขนาด : กว้าง13นิ้ว x สูง14นิ้ว x ก้น3นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 125.-
300 ใบ 115.-
500 ใบ 105.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
ทำกระเป๋าผ้างาน PINKU NOTORI

รหัสสินค้า : MT-CV1009
• ขนาด : กว้าง13นิ้ว x สูง14นิ้ว x ก้น3นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 125.-
300 ใบ 115.-
500 ใบ 105.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
กระเป๋าผ้าแบรนด์ไทย 2022 งานช้าง

รหัสสินค้า : MT-CV1010
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น3นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : ซับในสปันบอนด์

จำนวน ราคา
100 ใบ 155.-
300 ใบ 145.-
500 ใบ 135.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
กระเป๋าผ้า2022 โรงงานกระเป๋าผ้า งาน Psyjai

รหัสสินค้า : MT-CV1011
• ขนาด : กว้าง13นิ้ว x สูง14นิ้ว x ก้น3นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 125.-
300 ใบ 115.-
500 ใบ 105.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
แบบกระเป๋าผ้า2022 SUZDEE

รหัสสินค้า : MT-CV1012
• ขนาด : กว้าง14นิ้ว x สูง16นิ้ว x ก้น2.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บโชว์หูกากบาท
                  เย็บหูประกบ
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 165.-
300 ใบ 155.-
500 ใบ 145.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
กระเป๋าผ้า2022 งานบ้านอาจารย์โช995

รหัสสินค้า : MT-CV1013
• ขนาด : กว้าง15.5นิ้ว x สูง14นิ้ว x ก้น5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน 2 แบบ
                  หูถือ และหูสะพายเเล่งปรับขนาดได้
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 155.-
300 ใบ 145.-
500 ใบ 135.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
ผลิตกระเป๋าผ้า รับทำกระเป๋าผ้า2022

รหัสสินค้า : MT-CV1014
• ขนาด : กว้าง18นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น3นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 125.-
300 ใบ 115.-
500 ใบ 105.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
กระเป๋าผ้าแบรนด์มีชื่อเสียง งานMerry

รหัสสินค้า : MT-CV1015
• ขนาด : กว้าง20นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น4.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าด้านใน 8x6นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 150.-
300 ใบ 140.-
500 ใบ 130.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
กระเป๋าผ้าแบรนด์มีชื่อเสียง งานThe sun

รหัสสินค้า : MT-CV1016
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง16นิ้ว x ก้น2นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าด้านใน 7x7นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 145.-
300 ใบ 135.-
500 ใบ 125.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
กระเป๋าผ้า2022 รับทำกระเป๋า ถุงผ้า

รหัสสินค้า : MT-CV1017
• ขนาด : กว้าง13.5นิ้ว x สูง14นิ้ว x ก้น7นิ้ว x ข้าง7นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว 2 แบบ
                  หูถือ และหูสะพายไหล่
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าด้านใน 5.5x5.5นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 165.-
300 ใบ 155.-
500 ใบ 145.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
แบบกระเป๋าผ้า2022 ผลิตถุงผ้า

รหัสสินค้า : MT-CV1018
• ขนาด : กว้าง12นิ้ว x สูง14นิ้ว x ก้น3นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว 2 แบบ
                  หูถือ และหูสะพายแล่งปรับขนาดได้
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าด้านใน 5.5x5.5นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 145.-
300 ใบ 135.-
500 ใบ 125.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
แบบกระเป๋าผ้า2022 งานHUAWEI CLOUD

รหัสสินค้า : MT-CV1019
• ขนาด : กว้าง13นิ้ว x สูง16.5นิ้ว x ก้น5นิ้ว x ข้าง5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 145.-
300 ใบ 135.-
500 ใบ 125.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
กระเป๋าผ้าบรรจุเถ้าดอกไม้จันทร์

รหัสสินค้า : MT-CV1020
• ขนาด : กว้าง20นิ้ว x สูง29นิ้ว
• ทรง : ทรงแบน
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูรูดเชือก
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 200.-
300 ใบ 190.-
500 ใบ 180.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ

รหัสสินค้า : MT-CV1021
• ขนาด : กว้าง17นิ้ว x สูง17นิ้ว
• ทรง : ทรงแบน
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว 2 แบบ
                  หูถือ และหูสะพายเเล่ง
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าด้านใน 8x6นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 170.-
300 ใบ 160.-
500 ใบ 150.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน งานCHIEF

รหัสสินค้า : MT-CV1030
• ขนาด : กว้าง19.5นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น7นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส15oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 185.-
300 ใบ 175.-
500 ใบ 165.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ

รหัสสินค้า : MT-CV1031
• ขนาด : กว้าง16.5นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส16oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ -
300 ใบ -
500 ใบ -
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ

รหัสสินค้า : MT-CV1032
• ขนาด : กว้าง17นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บโชว์หู
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : ช่องด้านหน้า 6.5x6นิ้ว
             ส่วนตัดต่อ : ด้านบนสูง 9 นิ้ว ด้านล่างสูง 3 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ -
300 ใบ -
500 ใบ -
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ

รหัสสินค้า : MT-CV1033
• ขนาด : กว้าง19นิ้ว x สูง15นิ้ว x ก้น6นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : ติดซิป
• รายละเอียดพิเศษ : ติดลาเบลด้านข้าง

จำนวน ราคา
100 ใบ -
300 ใบ -
500 ใบ -
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ

รหัสสินค้า : MT-CV1034
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น6นิ้ว x ข้าง6นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บโชว์หูกากบาท
                  เย็บพับประกบหู มีหูห้อย 1 ข้าง
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าด้านใน 8x6นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ -
300 ใบ -
500 ใบ -
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ

รหัสสินค้า : MT-CV1035
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง11นิ้ว x ก้น8นิ้ว x ข้าง8นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าด้านใน 5.5x7นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ -
300 ใบ -
500 ใบ -
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ

รหัสสินค้า : MT-CV1036
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น6นิ้ว x ข้าง6นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บโชว์หูกากบาท
                  มีหูห้อย 1 ข้าง
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ -
300 ใบ -
500 ใบ -
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ

รหัสสินค้า : MT-CV1037
• ขนาด : กว้าง12นิ้ว x สูง9.5นิ้ว x ก้น6นิ้ว x ข้าง6นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าด้านข้าง 2 ด้าน 6x6นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ -
300 ใบ -
500 ใบ -
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ

รหัสสินค้า : MT-CV1038
• ขนาด : กว้าง14นิ้ว x สูง15นิ้ว x ก้น4นิ้ว x ข้าง4นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน 2 แบบ
                  หูถือ และหูสะพายแล่งปรับเลื่อนได้
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : เย็บก้นมน

จำนวน ราคา
100 ใบ -
300 ใบ -
500 ใบ -
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ

รหัสสินค้า : MT-CV1039
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น3นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ -
300 ใบ -
500 ใบ -
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ

รหัสสินค้า : MT-CV1040
• ขนาด : กว้าง17นิ้ว x สูง12.5นิ้ว x ก้น3นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว 2 แบบ
                  หูถือ และหูสะพายแล่ง
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ -
300 ใบ -
500 ใบ -
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
ผลงานรับทำกระเป๋าผ้า Volkswagen

รหัสสินค้า : MT-CV1025
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง16นิ้ว
• ทรง : ทรงแบน
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ -
300 ใบ -
500 ใบ -
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
กระเป๋าผ้า2022 ผลิตถุงผ้า โรงงานกระเป๋าผ้า

รหัสสินค้า : MT-CJ1000
• ขนาด : กว้าง14นิ้ว x สูง17นิ้ว
• ทรง : ทรงแบน
• เนื้อผ้า : ผ้าดิบญี่ปุ่น
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 100.-
300 ใบ 90.-
500 ใบ 80.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CJ-ดิบญี่ปุ่น1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
กระเป๋าผ้าแคนวาส Netfilx

รหัสสินค้า : MT-CJ1001
• ขนาด : กว้าง13นิ้ว x สูง11นิ้ว
• ทรง : ทรงแบน
• เนื้อผ้า : ผ้าดิบธรรมชาติ
• หูกระเป๋า : หูทอผ้าดิบ
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 80.-
300 ใบ 75.-
500 ใบ 65.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CJ-ดิบญี่ปุ่น1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
กระเป๋าผ้า2022 รับทำกระเป๋าผ้า 10ท่า

รหัสสินค้า : MT-CJ1002
• ขนาด : กว้าง13นิ้ว x สูง14นิ้ว x ก้น3นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าดิบญี่ปุ่น
• หูกระเป๋า : หูสปันสีดำ
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 105.-
300 ใบ 95.-
500 ใบ 85.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CJ-ดิบญี่ปุ่น1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
แบบทำกระเป๋าผ้า งานHuawei

รหัสสินค้า : MT-CJ1003
• ขนาด : กว้าง13นิ้ว x สูง16.5นิ้ว x ก้น5นิ้ว x ข้าง5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าดิบญี่ปุ่น
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 115.-
300 ใบ 105.-
500 ใบ 95.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CJ-ดิบญี่ปุ่น1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
กระเป๋าผ้าแบรนด์ไทย 2022 งานHiKool

รหัสสินค้า : MT-CJ1004
• ขนาด : กว้าง14.5นิ้ว x สูง14.5นิ้ว x ก้น2นิ้ว x ข้าง2นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าดิบญี่ปุ่น
• หูกระเป๋า : หูไนล่อนสีน้ำเงิน
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 110.-
300 ใบ 100.-
500 ใบ 90.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CJ-ดิบญี่ปุ่น1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
รับทำกระเป๋าผ้า 2022

รหัสสินค้า : MT-CJ1005
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง14นิ้ว x ก้น4นิ้ว x ข้าง4นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าดิบญี่ปุ่น
• หูกระเป๋า : หูสปัน สีดำ
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 125.-
300 ใบ 115.-
500 ใบ 105.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CJ-ดิบญี่ปุ่น1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
กระเป๋าผ้าแบรนด์ไทย งานBLITH

รหัสสินค้า : MT-CJ1006
• ขนาด : กว้าง20นิ้ว x สูง14นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าดิบญี่ปุ่น
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 110.-
300 ใบ 100.-
500 ใบ 90.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CJ-ดิบญี่ปุ่น1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ

รหัสสินค้า : MT-CJ1007
• ขนาด : กว้าง10.5นิ้ว x สูง11นิ้ว
• ทรง : ทรงแบน
• เนื้อผ้า : ผ้าดิบญี่ปุ่น
• หูกระเป๋า : หูรูดเชือก สีดำ
• ปากกระเป๋า : หูรูด
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 93.-
300 ใบ 83.-
500 ใบ 73.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CJ-ดิบญี่ปุ่น1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
กระเป๋าผ้า2022 รับทำกระเป๋าผ้า

รหัสสินค้า : MT-6D1000
• ขนาด : กว้าง14นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น3นิ้ว x ข้าง3นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้า600D
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : ติดซิป
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 122.-
300 ใบ 112.-
500 ใบ 102.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
OT-ผ้าแบบพิเศษ1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
กระเป๋าผ้าแบรนด์ไทย งานBlue

รหัสสินค้า : MT-OT1000
• ขนาด : กว้าง13นิ้ว x สูง15.5นิ้ว
• ทรง : ทรงแบน
• เนื้อผ้า : ผ้าร่ม
• หูกระเป๋า : หูรูดเชือกไนล่อนสีแดง
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : เป้สะพายเจาะตาไก่

จำนวน ราคา
100 ใบ 120.-
300 ใบ 110.-
500 ใบ 100.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
OT-ผ้าแบบพิเศษ1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
กระเป๋าผ้าแบรนด์ไทย งานSteelseries โรงงานกระเป๋า

รหัสสินค้า : MT-OT1001
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง18นิ้ว
• ทรง : ทรงแบน
• เนื้อผ้า : ผ้าร่ม
• หูกระเป๋า : หูรูดเชือกไนล่อนสีส้ม
                  เป้สะพายเจาะตาไก่
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : 

จำนวน ราคา
100 ใบ 130.-
300 ใบ 120.-
500 ใบ 110.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
OT-ผ้าแบบพิเศษ1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
กระเป๋าผ้า2022 งานVOSS

รหัสสินค้า : MT-OT1002
• ขนาด : กว้าง8.5นิ้ว x สูง12นิ้ว
• ทรง : ทรงแบน
• เนื้อผ้า : ผ้าร่ม
• หูกระเป๋า : หูรูดเชือกไนล่อนสีดำ
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : 

จำนวน ราคา
100 ใบ 80.-
300 ใบ 70.-
500 ใบ 60.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
OT-ผ้าแบบพิเศษ1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
กระเป๋าผ้า2022 โรงงานกระเป๋าผ้า

รหัสสินค้า : MT-OT1003
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น6นิ้ว x ข้าง6นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้ากระสอบ
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บหูประกบ
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : 

จำนวน ราคา
100 ใบ 180.-
300 ใบ 170.-
500 ใบ 160.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
OT-ผ้าแบบพิเศษ1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ
กระเป๋าผ้าแบรนด์2022 งานHuawei

รหัสสินค้า : MT-OT1004
• ขนาด : กว้าง14.5นิ้ว x สูง12.5นิ้ว x ก้น7.5นิ้ว x ข้าง7.5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้ากระสอบ
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว ยัดเชือก
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : 

จำนวน ราคา
100 ใบ 180.-
300 ใบ 170.-
500 ใบ 160.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
OT-ผ้าแบบพิเศษ1000-1099 : แบรนด์มีชื่อ

รูปภาพรายละเอียดราคา

รหัสสินค้า : MT-CV001
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง11นิ้ว x ก้น5นิ้ว x ข้าง5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน
                  - เย็บกากบาท
                  - โชว์หู
                  - หูห้อย 1 ด้าน ยาว 13 นิ้ว

• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ :
       - กระเป๋าเล็กด้านใน 8x5นิ้ว เย็บกุ๊น
       - ซับในผ้าสปันบอนด์ 

จำนวน ราคา
100 ใบ 195.-
300 ใบ 185.-
500 ใบ 175.-
1,000 ใบ

สอบถาม
เพิ่มเติม

CV-แคนวาส001-099 : ตามแบรนด์
รับทำกระเป๋าผ้า ผลงานGMMTVรหัสสินค้า : MT-CV002
• ขนาด : กว้าง8นิ้ว x สูง9นิ้ว x ก้น5นิ้ว x ข้าง5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน
                  - เย็บกากบาท
                  - หูห้อย 1 ข้าง ยาว13.5นิ้ว 
                   - หูสะพายแล่งเลื่อนปรับได้
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : -
จำนวน ราคา
100 ใบ 205.-
300 ใบ 195.-
500 ใบ 185.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส001-099 : ตามแบรนด์

รหัสสินค้า : MT-CV003
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง11นิ้ว x ก้น5นิ้ว x ข้าง5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
                  - ตอกหมุด
                  - เย็บโชว์หู

• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ :
       - ติดกระดุมข้าง 2 ข้าง
       - กุ๊นขอบกระเป๋าผ้าแคนวาส

จำนวน ราคา
100 ใบ 200.-
300 ใบ 190.-
500 ใบ 180.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส001-099 : ตามแบรนด์

รหัสสินค้า : MT-CV004
• ขนาด : กว้าง16.5นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น5นิ้ว x ข้าง5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บโชว์หู แบบสายคาด
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 195.-
300 ใบ 185.-
500 ใบ 175.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส001-099 : ตามแบรนด์

รหัสสินค้า : MT-CV005
• ขนาด : กว้าง13นิ้ว x สูง10นิ้ว x ก้น6นิ้ว x ข้าง6นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 15oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บกากบาท
                   หูห้อย 1 ด้าน ยาว11นิ้ว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 215.-
300 ใบ 205.-
500 ใบ 195.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส001-099 : ตามแบรนด์

รหัสสินค้า : MT-CV006
• ขนาด : กว้าง14นิ้ว x สูง10.5นิ้ว x ก้น5.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บโชว์หู เย็บพับประกบ
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : ซับในผ้า 600D สีดำ

จำนวน ราคา
100 ใบ 225.-
300 ใบ 215.-
500 ใบ 205.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส001-099 : ตามแบรนด์

รหัสสินค้า : MT-CV007
• ขนาด : กว้าง10นิ้ว x สูง8นิ้ว x ก้น5.5นิ้ว x ข้าง5.5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 14oz
• หูกระเป๋า : - หูสปัน
                  - เย็บโชว์หู
                  - เย็บกากบาท
                  - เย็บประกบ
                  - หูห้อย 1 ข้าง ยาว8นิ้ว
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 225.-
300 ใบ 215.-
500 ใบ 205.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส001-099 : ตามแบรนด์

รหัสสินค้า : MT-CV008
• ขนาด : กว้าง12นิ้ว x สูง9นิ้ว x ก้น6นิ้ว x ข้าง6นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 14oz
• หูกระเป๋า : - หูผ้าในตัว
                  - เย็บโชว์หู
                  - เย็บประกบ
                  - หูสปันสะพายเเล่งกว้าง 1.5 นิ้ว
                     ยาว 46 นิ้ว ปรับสายได้

• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 235.-
300 ใบ 225.-
500 ใบ 215.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส001-099 : ตามแบรนด์

รหัสสินค้า : MT-CV009
• ขนาด : กว้าง16.5นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น6.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 14oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บโชว์หู เย็บพับประกบ
                  หูห้อย 1 ด้าน ยาว10.5นิ้ว
• ปากกระเป๋า : กุ๊นผ้าในตัว
• รายละเอียดพิเศษ : กุ๊นด้านในผ้าสปันบอนด์

จำนวน ราคา
100 ใบ 230.-
300 ใบ 220.-
500 ใบ 210.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส001-099 : ตามแบรนด์
รับทำกระเป๋าผ้า HUAWEI ICT

รหัสสินค้า : MT-CV010
• ขนาด : กว้าง13นิ้ว x สูง10นิ้ว x ก้น5นิ้ว x ข้าง5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน ตอกหมุด
                  หูสะพายแล่ง ปรับสาย ถอดได้
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ :
       - ด้านหน้า : ช่อง 2 ช่องขนาด 6x8x1x1 นิ้ว
       - ด้านข้าง : ช่อง 2 ช่องขนาด 5x8x1x1 นิ้ว
       - ซับใน : ผ้าสปันบอนด์ สีดำ

จำนวน ราคา
100 ใบ 270.-
300 ใบ 260.-
500 ใบ 250.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส001-099 : ตามแบรนด์
รับผลิตกระเป๋าผ้า Sangfah

รหัสสินค้า : MT-CV011
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง10นิ้ว x ก้น5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 14oz
• หูกระเป๋า : - หูผ้าดิบ เย็บโชว์หู คาดกระเป๋า
                  - เย็บหูประกบ
• ปากกระเป๋า : เย็บกุ๊นผ้าดิบ
• รายละเอียดพิเศษ :
       - ด้านข้างติดกระดุม VT47
       - ก้นกระเป๋าเป็นหนัง

จำนวน ราคา
100 ใบ 285.-
300 ใบ 265.-
500 ใบ 255.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส001-099 : ตามแบรนด์

รหัสสินค้า : MT-CV012
• ขนาด : กว้าง21.5นิ้ว x สูง12.5นิ้ว x ก้น5.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 14oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บโชว์ คาดกระเป๋า
                  ที่จับหูหนัง เย็บมุมหนัง ห่วงตัวD
• ปากกระเป๋า : ลิ้น ติดแป๊กแม่เหล็ก กุ๊นปาก
• รายละเอียดพิเศษ :
       - ติดกระดุมข้างกระเป๋า
       - ซับในผ้า600D ,เย็บกุ๊นด้านใน
       - แผ่นรองก้น

จำนวน ราคา
100 ใบ 330.-
300 ใบ 320.-
500 ใบ 310.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส001-099 : ตามแบรนด์
กระเป๋าผ้าแบบตัดต่อ งานRabbit

รหัสสินค้า : MT-CV100
• ขนาด : กว้าง14นิ้ว x สูง14นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : ซับในผ้า600D

จำนวน ราคา
100 ใบ 195.-
300 ใบ 185.-
500 ใบ 175.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ
กระเป๋าผ้าตัดต่อ งานAgoda

รหัสสินค้า : MT-CV101
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง12.5นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าดิบญี่ปุ่น + ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูหนัง ตอกหมุดสีเงิน
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 175.-
300 ใบ 165.-
500 ใบ 155.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ
กระเป๋าผ้าแบบตัดต่อ งานKlangkaset

รหัสสินค้า : MT-CV102
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง11.5นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : แคนวาส16oz + แคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าเล็ก 9x6 นิ้ว ติดซิป

จำนวน ราคา
100 ใบ 190.-
300 ใบ 180.-
500 ใบ 170.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ
กระเป๋าผ้าแบบตัดต่อ งานEduSmith

รหัสสินค้า : MT-CV103
• ขนาด : กว้าง17นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : แคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บโชว์หู
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : ช่องด้านหน้า 6.5x6 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 165.-
300 ใบ 155.-
500 ใบ 145.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ
กระเป๋าผ้าแบบตัดต่อ งานVibhavadi

รหัสสินค้า : MT-CV104
• ขนาด : กว้าง17นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : แคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บโชว์หู
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : ติดกระดุมเหล็กด้านข้าง 2 ด้าน

จำนวน ราคา
100 ใบ 180.-
300 ใบ 170.-
500 ใบ 160.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ
กระเป๋าผ้าตัดต่อ งานSWP

รหัสสินค้า : MT-CV105
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง16นิ้ว x ก้น5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บโชว์หู
                  เย็บพับที่จับ6นิ้ว
• ปากกระเป๋า : ติดตีนตุ๊กแก
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 175.-
300 ใบ 165.-
500 ใบ 155.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ
กระเป๋าผ้าตัดต่อ งานPlan

รหัสสินค้า : MT-CV106
• ขนาด : กว้าง18นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น4.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
                 - เย็บหูโชว์
                 - เย็บหูพับประกบ 6 นิ้ว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 160.-
300 ใบ 150.-
500 ใบ 140.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ
กระเป๋าผ้าแบบตัดต่อ งานPNC

รหัสสินค้า : MT-CV107
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง15นิ้ว x ก้น5นิ้ว x ข้าง5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 165.-
300 ใบ 155.-
500 ใบ 145.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ
กระเป๋าผ้าตัดต่อ งานVintage

รหัสสินค้า : MT-CV108
• ขนาด : กว้าง17นิ้ว x สูง15นิ้ว x ก้น5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : ติดซิป
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าเล็ก 7x6 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 175.-
300 ใบ 165.-
500 ใบ 155.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ
กระเป๋าผ้าตัดต่อ งานThammarak

รหัสสินค้า : MT-CV109
• ขนาด : กว้าง14นิ้ว x สูง16นิ้ว x ก้น3นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน
• ปากกระเป๋า : หูรูดเชือกสีขาว
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 150.-
300 ใบ 140.-
500 ใบ 130.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ
กระเป๋าผ้าแบบตัดต่อ งานATT TA HI

รหัสสินค้า : MT-CV110
• ขนาด : กว้าง17นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บโชว์หู
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : ช่องด้านหน้า 6.5x6นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 165.-
300 ใบ 155.-
500 ใบ 145.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ

รหัสสินค้า : MT-CV111
• ขนาด : กว้าง14นิ้ว x สูง16นิ้ว x ก้น3นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บหูโชว์ กากบาท
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 198.-
300 ใบ 183.-
500 ใบ 173.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ

รหัสสินค้า : MT-CV112
• ขนาด : กว้าง12นิ้ว x สูง14นิ้ว x ก้น3นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บประกบหู
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 157.-
300 ใบ 142.-
500 ใบ 132.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ

รหัสสินค้า : MT-CV113
• ขนาด : กว้าง13นิ้ว x สูง15นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : ติดซิป
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 165.-
300 ใบ 150.-
500 ใบ 140.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ
กระเป๋าผ้าตัดต่อ งานNANYO

รหัสสินค้า : MT-CJ100
• ขนาด : กว้าง18นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าดิบญี่ปุ่น
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บหูโชว์
• ปากกระเป๋า : ติดซิป
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 155.-
300 ใบ 145.-
500 ใบ 135.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส100-199 : แบบตัดต่อ
ผลงานรับทำกระเป๋าผ้าโมเดิร์น

รหัสสินค้า : MT-CV200
• ขนาด : กว้าง10.5นิ้ว x สูง8.5นิ้ว x ก้น4.5นิ้ว x ข้าง4.5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส16oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บกากบาท โชว์หู เย็บพับหู
                  หูห้อย 1 ข้าง ยาว 9.5 นิ้ว
• ปากกระเป๋า : ติดซิป
• รายละเอียดพิเศษ : 
       - ด้านใน : ช่องด้านใน 3 ช่อง
       - ด้านข้าง : ช่องด้านข้าง 1 ด้าน

จำนวน ราคา
100 ใบ 245.-
300 ใบ 235.-
500 ใบ 225.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้าโมเดิร์น งานEveryday

รหัสสินค้า : MT-CV201
• ขนาด : กว้าง10นิ้ว x สูง8นิ้ว x ก้น3.5นิ้ว x ข้าง3.5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บกากบาท เย็บหูประกบ
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 160.-
300 ใบ 150.-
500 ใบ 140.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
ผลิตกระเป๋าผ้า งาน Citibank

รหัสสินค้า : MT-CV202
• ขนาด : กว้าง10นิ้ว x สูง9.5นิ้ว x ก้น6นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นกลม
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บพับสอดยาง
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ :
       -
เย็บกุ๊นขอบกระเป๋า
       - ซับใน : ผ้า600D

จำนวน ราคา
100 ใบ 185.-
300 ใบ 175.-
500 ใบ 165.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
งานรับทำกระเป๋าผ้า กรมศิลปากร

รหัสสินค้า : MT-CV203
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง14นิ้ว x ก้น4.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน 2 แบบ
                  หูคล้อง และหูสะพายแล่งปรับสาย
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : 
       - ซับใน : ผ้าสปันบอนด์

จำนวน ราคา
100 ใบ 190.-
300 ใบ 180.-
500 ใบ 170.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้าโมเดิร์น งานEKCHOOSITH

รหัสสินค้า : MT-CV204
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง9.5นิ้ว x ก้น6นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
                  หูห้อย 1 ด้าน ยาว5นิ้ว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 145.-
300 ใบ 135.-
500 ใบ 125.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้าโมเดิร์น งานVIBES

รหัสสินค้า : MT-CV205
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง11นิ้ว x ก้น8นิ้ว x ข้าง8นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส15oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าเล็ก 5.5x7 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 200.-
300 ใบ 190.-
500 ใบ 180.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้าโมเดิร์น งานChina

รหัสสินค้า : MT-CV206
• ขนาด : กว้าง10.5นิ้ว x สูง11นิ้ว x ก้น4นิ้ว x ข้าง4นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูเจาะ
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 155.-
300 ใบ 145.-
500 ใบ 135.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้าโมเดิร์น งานMessy

รหัสสินค้า : MT-CV207
• ขนาด : กว้าง13นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น2.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส16oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ :
       - ด้านในกระเป๋าเล็ก 8.5x5.5 นิ้ว
       - ด้านหน้าช่องเล็ก 8x8 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 195.-
300 ใบ 185.-
500 ใบ 175.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
ผลงานผลิตกระเป๋าผ้าโมเดิร์น

รหัสสินค้า : MT-CV208
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง16.5นิ้ว x ก้น4.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 145.-
300 ใบ 135.-
500 ใบ 125.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
แบบกระเป๋าผ้าแคนวาส Mission to the moon

รหัสสินค้า : MT-CV209
• ขนาด : กว้าง16.5นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส16oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ :
           ด้านในกระเป๋าเล็ก 8x5 นิ้ว
           ช่องใส่ไอแพด 14x8 นิ้ว ติดตีนตุ๊กแก
           ซับในผ้าดิบอีโค่

จำนวน ราคา
100 ใบ 230.-
300 ใบ 220.-
500 ใบ 210.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้าโมเดิร์น ญี่ปุ่น01

รหัสสินค้า : MT-CV210
• ขนาด : กว้าง18นิ้ว x สูง13.5นิ้ว x ก้น6นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว 
                  หูสปันสะพายแล่ง แบบถอดได้
• ปากกระเป๋า : ติดซิป
• รายละเอียดพิเศษ : ช่องด้านหน้า 4 ช่อง 6x10นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 225.-
300 ใบ 215.-
500 ใบ 205.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม งานthalassomer

รหัสสินค้า : MT-CV211
• ขนาด : กว้าง15.5นิ้ว x สูง16นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : ตีนตุ๊กแก
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าเล็ก 6.5x7 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 160.-
300 ใบ 150.-
500 ใบ 140.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
ผลงานรับทำกระเป๋าผ้า งานMedicine

รหัสสินค้า : MT-CV212
• ขนาด : กว้าง13นิ้ว x สูง14.5นิ้ว
• ทรง : ทรงแบน
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 125.-
300 ใบ 115.-
500 ใบ 105.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม งานQUAD

รหัสสินค้า : MT-CV213
• ขนาด : กว้าง12นิ้ว x สูง14นิ้ว x ก้น2.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บโชว์หู กากบาท
                  หูห้อย 1 ข้าง ยาว9นิ้ว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าเล็กด้านหน้า 6x8 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 145.-
300 ใบ 135.-
500 ใบ 125.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม งานBird

รหัสสินค้า : MT-CV214
• ขนาด : กว้าง14นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น8นิ้ว x ข้าง8นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส14oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บหูประกบ
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : เย็บกุ๊นขอบมน

จำนวน ราคา
100 ใบ 170.-
300 ใบ 160.-
500 ใบ 150.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้าพรีเมี่ยม งานMERIT

รหัสสินค้า : MT-CV215
• ขนาด : กว้าง17นิ้ว x สูง16นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บโชว์หู กากบาท
                   เย็บพับประกบ5นิ้ว
• ปากกระเป๋า : ติดซิป
• รายละเอียดพิเศษ : ช่องขนาด 9x9x1x1 นิ้ว
                               ติดซิปกลางช่อง

จำนวน ราคา
100 ใบ 320.-
300 ใบ 310.-
500 ใบ 300.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
แบบกระเป๋าผ้า BMW

รหัสสินค้า : MT-CV216
• ขนาด : กว้าง17.5นิ้ว x สูง10.5นิ้ว x ก้น5.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บหูประกบ
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 150.-
300 ใบ 140.-
500 ใบ 130.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น

รหัสสินค้า : MT-CV217
• ขนาด : กว้าง11นิ้ว x สูง9นิ้ว x ก้น5.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ :
              ช่องด้านหน้า 2 ช่อง 7x5 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 145.-
300 ใบ 135.-
500 ใบ 125.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
แบบกระเป๋าผ้าแคนวาส

รหัสสินค้า : MT-CV218
• ขนาด : กว้าง10นิ้ว x สูง10นิ้ว x ก้น4นิ้ว x ข้าง4นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส15oz
• หูกระเป๋า : หูทอผ้าดิบ เย็บพับที่จับ
                   เย็บกากบาท
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 190.-
300 ใบ 180.-
500 ใบ 170.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
รับทำกระเป๋าผ้าแคนวาส MT-CV219

รหัสสินค้า : MT-CV219
• ขนาด : กว้าง17นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บโชว์หู
                  หูถือ และหูสะพาย
• ปากกระเป๋า : กระดุมเงิน
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 170.-
300 ใบ 160.-
500 ใบ 150.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้า งานoptimize

รหัสสินค้า : MT-CV220
• ขนาด : กว้าง18นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น3.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บพับประกบ
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 185.-
300 ใบ 175.-
500 ใบ 165.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น

รหัสสินค้า : MT-CV221
• ขนาด : กว้าง13นิ้ว x สูง11นิ้ว x ก้น3นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 135.-
300 ใบ 120.-
500 ใบ 110.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น

รหัสสินค้า : MT-CV222
• ขนาด : กว้าง19นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น6นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส14oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : ลิ้น ติดกระดุมเงิน
• รายละเอียดพิเศษ : -
               ด้านนอก : ช่องกระเป๋า 3 ช่อง
                   ช่องที่ 1,3 - 6x11
                   ช่องที่ 2 - 8x11
              ด้านใน : กระเป๋าห้อย 2 ช่อง
              6.5×7 นิ้ว / 4.5×7 นิ้ว - เย็บกุ๊น

จำนวน ราคา
100 ใบ 265.-
300 ใบ 250.-
500 ใบ 240.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น

รหัสสินค้า : MT-CV223
• ขนาด : กว้าง18นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น4.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว เย็บพับที่จับ
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : ซับในผ้าสปันบอนด์
             ด้านใน ช่องกระเป๋า 2 ช่อง 6x9นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 200.-
300 ใบ 185.-
500 ใบ 175.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น

รหัสสินค้า : MT-CV224
• ขนาด : กว้าง13นิ้ว x สูง13.5นิ้ว x ก้น2นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว 2 แบบ
                   หูสะพายแล่งถอดได้ หูสะพายไหล่
• ปากกระเป๋า : ติดซิป
• รายละเอียดพิเศษ :
                  ด้านในกระเป๋าเล็ก 7.5x6.5นิ้ว
                  ด้านนอกช่อง 2 ช่อง
                  ขนาด 9x6.5 นิ้ว และ 7x5นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 210.-
300 ใบ 195.-
500 ใบ 185.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น

รหัสสินค้า : MT-CV225
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง7นิ้ว x ก้น6.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว หูสะพายแล่งปรับได้
• ปากกระเป๋า : ติดซิป
• รายละเอียดพิเศษ : ซับในสปันบอนด์

จำนวน ราคา
100 ใบ 200.-
300 ใบ 185.-
500 ใบ 175.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้าโมเดิร์น งานUDP

รหัสสินค้า : MT-6D200
• ขนาด : กว้าง14.5นิ้ว x สูง11นิ้ว x ก้น4นิ้ว x ข้าง4นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้า600D
• หูกระเป๋า : หูเชือกสีดำ เจาะตาไก่
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 135.-
300 ใบ 125.-
500 ใบ 115.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
OT-ผ้าแบบพิเศษ200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้าโมเดิร์น งานdeluxe

รหัสสินค้า : MT-6D201
• ขนาด : กว้าง13.5นิ้ว x สูง13.5นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้า600D หลังยาง
• หูกระเป๋า : หูไนลอน สีขาว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 110.-
300 ใบ 100.-
500 ใบ 90.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
OT-ผ้าแบบพิเศษ200-299 : แบบโมเดิร์น
กระเป๋าผ้าโมเดิร์น ผ้ากระสอบ RMUTK

รหัสสินค้า : MT-OT200
• ขนาด : กว้าง14นิ้ว x สูง10นิ้ว x ก้น4นิ้ว x ข้าง4นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้ากระสอบ
• หูกระเป๋า : หูหนัง ตอกหมุดรมดำ8ตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 200.-
300 ใบ 190.-
500 ใบ 180.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
OT-ผ้าแบบพิเศษ200-299 : แบบโมเดิร์น
ถุงผ้าลดโลกร้อน งานFIX

รหัสสินค้า : MT-CV300
• ขนาด : กว้าง13นิ้ว x สูง14นิ้ว
• ทรง : ทรงแบน 
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 120.-
300 ใบ 110.-
500 ใบ 100.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน
กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน งานecocargo

รหัสสินค้า : MT-CV301
• ขนาด : กว้าง13.5นิ้ว x สูง11นิ้ว x ก้น5นิ้ว x ข้าง5นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 14oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ :
       - แผ่นรองก้นแบบเย็บ
       - กระเป๋าเล็กด้านใน 5x6 นิ้ว

จำนวน ราคา
100 ใบ 195.-
300 ใบ 185.-
500 ใบ 175.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน
ถุงผ้าลดโลกร้อน งานSysmex

รหัสสินค้า : MT-CV302
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น4นิ้ว x ข้าง4นิ้ว
• ทรง : ทรงกล่อง
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บหูประกบ
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ :
       - ช่องใส่ขวดน้ำ 1 ช่อง
       - กระเป๋าด้านใน 1 ช่อง ติดซิป

จำนวน ราคา
100 ใบ 200.-
300 ใบ 190.-
500 ใบ 180.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน
ถุงผ้าลดโลกร้อน งานPAUSEPLAY

รหัสสินค้า : MT-CV303
• ขนาด : กว้าง18นิ้ว x สูง12นิ้ว x ก้น3นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 130.-
300 ใบ 120.-
500 ใบ 110.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน
กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน งานWEARNES

รหัสสินค้า : MT-CV304
• ขนาด : กว้าง17.5นิ้ว x สูง11.5นิ้ว x ก้น6.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูสปัน เย็บหูประกบ
• ปากกระเป๋า : ติดซิป
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 170.-
300 ใบ 160.-
500 ใบ 150.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน
ถุงผ้าลดโลกร้อน งานGOOD

รหัสสินค้า : MT-CV305
• ขนาด : กว้าง19นิ้ว x สูง11นิ้ว x ก้น6.5นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 14oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 155.-
300 ใบ 145.-
500 ใบ 140.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน
ถุงผ้าลดโลกร้อน งานQueen

รหัสสินค้า : MT-CV306
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง10นิ้ว x ก้น7นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : - หูคล้องผ้าในตัว
                  - หูสปันสะพายไหล่
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : เย็บกุ๊นด้านใน

จำนวน ราคา
100 ใบ 155.-
300 ใบ 145.-
500 ใบ 135.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน
ถุงผ้าลดโลกร้อน งานMORE

รหัสสินค้า : MT-CV307
• ขนาด : กว้าง16นิ้ว x สูง14นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : -
• รายละเอียดพิเศษ : -

จำนวน ราคา
100 ใบ 135.-
300 ใบ 125.-
500 ใบ 115.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน
กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน งานBetter me day

รหัสสินค้า : MT-CV309
• ขนาด : กว้าง18นิ้ว x สูง13นิ้ว x ก้น6นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าแคนวาส 12oz
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าหน้า 2 ช่อง

จำนวน ราคา
100 ใบ 170.-
300 ใบ 160.-
500 ใบ 150.-
1,000 ใบ สอบถาม
เพิ่มเติม
CV-แคนวาส300-399 : ลดโลกร้อน
กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน งาน1991