ขอบเขตงานสกรีนกระเป๋าผ้าทั้งหมด

ราคางานสกรีนกระเป๋าผ้า

พื้นที่ และขอบเขตงานสกรีน

BS-CV-01 : รุ่น Basic
SIZE : 13″ x 14″ x 3″

BS-CV-02 : รุ่น NAVY
SIZE : 13″ x 14″ x 1.2″

BS-CV-03 : รุ่น Amanda
SIZE : 15″ x 13″ x 3″

BS-CV-04 : รุ่น Fly-Tag
SIZE : 12.5″ x 15.5″ x 4.5″ x 4.5″

BS-CV-05 : รุ่น Sabuy
SIZE : 18″ x 12″ x 5″

BS-CV-06 : รุ่น Osaka
SIZE : 18″ x 13.5″ x 3.5″

BS-CV-07 : รุ่น Enjoy
SIZE : 16″ x 11″ x 5″

BS-CV-09 : รุ่น New York
SIZE : 15″ x 13″ x 5″ x 5″

BS-CV-10 : รุ่น Bagpad
SIZE : 16″ x 11″ x 2″

BS-CV-11 : รุ่น London
SIZE : 17″ x 12″ x 5″ x 5″

BS-CV-12 : รุ่น Japan
SIZE : 16.5″ x 12″ x 5″

BS-CV-13 : รุ่น Paris
SIZE : 19″ x 11″ x 5.5″

BS-CV-14 : รุ่น Korea
SIZE : 16″ x 11″ x 5″ x 5″

BS-CV-15 : รุ่น Tokyo แนวนอน
SIZE : 14″ x 13.5″ x 2.5″

BS-CV-15 : รุ่น Tokyo แนวตั้ง
SIZE : 18″ x 12″ x 5″

BS-CV : รุ่น Nello
SIZE : 14″ x 14″ x 3″

BS-CJ-01 : รุ่น Standard L
SIZE : 13″ x 14″ x 3″

BS-CJ-01 : รุ่น Standard XL
SIZE : 14″ x 16″ x 3″

BS-CJ-02 : รุ่น Colortail V2
SIZE : 14″ x 14″ x 3″ x 3″

BS-CJ-03 : รุ่น Slim แนวตั้ง
SIZE : 11″ x 13″

BS-CJ-03 : รุ่น Slim แนวนอน
SIZE : 13″ x 11″

BS-CJ-04 : รุ่น ECO
SIZE : 8.5″ x 10″

BS-CJ-06 : รุ่น Market V2
SIZE : 14″ x 15″ x 2″

BS-SP-01 : รุ่น สปันบอนด์ แนวนอน
SIZE : 14.5″ x 12.5″ x 3″ x 3″

BS-SP-02 : รุ่น สปันบอนด์ แนวตั้ง
SIZE : 13″ x 14″ x 2″ x 2″

BS-SP-03 : รุ่น สปันบอนด์ ใบใหญ่
SIZE : 20″ x 16″ x 5″

BS-OT-01 : รุ่น ถุงยังชีพ
SIZE : 17″ x 22″

BS-OT-01 : รุ่น ถุงยังชีพ แบบเป้
SIZE : 17″ x 22″

BS-OT-02 : รุ่น HAWAii S
SIZE : 8.5″ x 9.5″ x 5.5″ x 5.5″

BS-OT-02 : รุ่น HAWAii M
SIZE : 12″ x 10.5″ x 6″ x 6″

BS-OT-02 : รุ่น HAWAii L
SIZE : 14″ x 12.5″ x 7″ x 7″

BS-OT-02 : รุ่น HAWAii XL
SIZE : 18″ x 14.5″ x 8.5″ x 8.5″