MT-CV400 : กระเป๋าผ้าใบใหญ่ งานAdcorant

MT-CV400 : กระเป๋าผ้าใบใหญ่ งานAdcorant


          กระเป๋าผ้าแคนวาสเนื้อหนาสีธรรมชาติขนาดใหญ่ สามารถจุสิ่งของได้เยอะ อีกทั้งมีช่องกระเป๋ามาให้เพิ่มอีก 2 ช่อง โดยจะเป็นกระเป๋าเล็กสำหรับเก็บมือถือหรือกุญแจ ส่วนอีกฝั่งจะเป็นช่องใส่Ipad ที่ติดด้วยตีนตุ๊กแก อีกทั้งส่วนปากกระเป๋ายังมีแป๊กแม่เหล็กช่วยป้องกันการหลุดร่วงของสิ่งของในกระเป๋า