MT-CJ301 : กระเป๋าผ้าดิบ งานZERO


          กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน จากผ้าดิบญี่ปุ่น ทรงก้นขยาย กระเป๋าผ้าทรงคลาสสิค ที่มีกระเป๋าเล็กด้านหน้าให้อีก 2 ช่อง เพิ่มพื้นที่จัดเก็บของให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น


รายละเอียดกระเป๋าผ้า
• ขนาด : กว้าง15นิ้ว x สูง13.5นิ้ว x ก้น4นิ้ว
• ทรง : ทรงก้นขยาย
• เนื้อผ้า : ผ้าดิบญี่ปุ่น
• หูกระเป๋า : หูผ้าในตัว
• ปากกระเป๋า : แป๊กแม่เหล็ก
• รายละเอียดพิเศษ : กระเป๋าด้านหน้า 2 ช่อง

 

รายละเอียดกระเป๋าผ้า
ขนาด กว้าง 15 นิ้ว x สูง 13.5 นิ้ว x ก้น 4 นิ้ว
ทรง ก้นขยาย
เนื้อผ้า ผ้าดิบญี่ปุ่น
เบอร์สีผ้า สีดิบญี่ปุ่น
หูกระเป๋า – หูผ้าในตัว ขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 22 นิ้ว
ปากกระเป๋า – แป๊กแม่เหล็ก
– เย็บพับปากกระเป๋า 1.2 นิ้ว
รายละเอียดพิเศษ กระเป๋าด้านหน้า 2 ช่อง ขนาด 5 x 8 นิ้ว