8) การแพ็คกระเป๋าส่งลูกค้า

แพ็คใส่ซองใสเป็นถุงแก้ว ใบต่อใบ ขนาดที่ใช้จะมี 5 ขนาด คือ

 

 

1 ถุงแก้วขนาด 6 x 14 นิ้ว เหมาะสำหรับแพ็คกระเป๋าขนาดเล็ก

2 ถุงแก้วขนาด 6 x 18 นิ้ว เหมาะสำหรับแพ็คกระเป๋าขนาดกลาง **นิยมใช้แพ็ค ทั้ง กระเป๋าสั่งทำ และ กระเป๋าสต็อก**

3 ถุงแก้วขนาด 6 x 20 นิ้ว เหมาะสำหรับแพ็คกระเป๋าขนาดกลาง

4 ถุงแก้วขนาด 6 x 22 นิ้ว เหมาะสำหรับแพ็คกระเป๋าขนาดใหญ่

5 ถุงแก้วขนาด 6 x 24 นิ้ว เหมาะสำหรับแพ็คกระเป๋าขนาดใหญ่

**สำหรับกระเป๋าผ้าสต็อก หากลูกค้าต้องการแพ็คถุงแก้วต้องบวกราคาเพิ่ม

——————————————————————–

ตัวอย่างถุงแก้วสำหรับแพ็คกระเป๋าผ้า