กระเป๋าผ้าสต็อก ( Stock )

กระเป๋าผ้าสต็อก คือ การผลิตกระเป๋าตามแพทเทิร์นหลักของโรงงงานโดยการจัดเก็บสินค้าที่ผลิตไว้จำนวนมาก ไว้ในคลัง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขาย และจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลารอในการการผลิตกระเป๋าขึ้นใหม่

กระเป๋าสต็อก แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

1. รุ่นกระเป๋าผ้าแคนวาส

2. รุ่นกระเป๋าผ้าดิบ

3. รุ่นกระเป๋าผ้าสปันบอนด์

4. รุ่นกระเป๋าผ้า รุ่นพิเศษ (ผ้าร่ม)

ประเภทที่ 1 กระเป๋าสต็อก กลุ่มแคนวาส ประกอบด้วยกระเป๋า 8 รุ่น

** สามารถคลิกที่รุ่นกระเป๋าผ้าเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

1. กระเป๋าผ้าแคนวาส รุ่น Basic

2. กระเป๋าผ้าแคนวาส รุ่น Navy

3. กระเป๋าผ้าแคนวาส รุ่น Amanda

4. กระเป๋าผ้าแคนวาส รุ่น Kimmy

5. กระเป๋าผ้าแคนวาส รุ่น Japan

6. กระเป๋าผ้าแคนวาส รุ่น Beachbag

7. กระเป๋าผ้าแคนวาส รุ่น Paris

8. กระเป๋าผ้าแคนวาส รุ่น Candy

 

ประเภทที่ 2 กระเป๋าสต็อก กลุ่มผ้าดิบ ประกอบด้วยกระเป๋า 8 รุ่น

** สามารถคลิกที่รุ่นกระเป๋าผ้าเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

1. กระเป๋าผ้าดิบ รุ่น Eco

2. กระเป๋าผ้าดิบ รุ่น Slim

3. กระเป๋าผ้าดิบ รุ่น Standard

4. กระเป๋าผ้าดิบ รุ่น Marine

5. กระเป๋าผ้าดิบ รุ่น Colortail

6. กระเป๋าผ้าดิบ รุ่น Nello

7. กระเป๋าผ้าดิบ รุ่น Market

8. กระเป๋าผ้าดิบ รุ่น Tiny (หูรูด)

 

ประเภทที่ 3 กระเป๋าสต็อก กลุ่มผ้าสปันบอนด์ ประกอบด้วยกระเป๋า 2 รุ่น

** สามารถคลิกที่รุ่นกระเป๋าผ้าเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

1. กระเป๋าผ้าสปันบอนด์ รุ่น Eventbag

 

ประเภทที่ 4 กระเป๋าสต็อก กลุ่มผ้าร่ม ประกอบด้วยกระเป๋า 1 รุ่น

** สามารถคลิกที่รุ่นกระเป๋าผ้าเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

1. ถุงยังชีพ