1.) การสั่งซื้อ สั่งผลิตสินค้าตามแบบ หรือสินค้าพร้อมส่งที่มีงานสกรีน

          1.1) ชำระค่ามัดจำสินค้า 50% ของยอดสินค้ารวมทั้งหมด เพื่อเป็นมัดจำในการ เริ่มดำเนินการผลิต

          1.2) ชำระยอดค้างจ่าย 50% หลังของยอดสินค้ารวมทั้งหมด ก่อนการจัดส่งสินค้า หรือในวันที่จัดส่ง

     2.) การสั่งซื้อสินค้ากระเป๋าผ้าใบเปล่า ลูกค้าจะต้องชำระค่าสินค้ายอดจำนวนเต็ม ก่อนการจัดส่ง หรือในวันที่จัดส่ง

     3.) การขึ้นตัวอย่างก่อนการมัดจำสินค้า ลูกค้าที่ต้องการขึ้นตัวอย่างก่อนมัดจำ จะต้องชำระค่าขึ้นตัวอย่าง 3,000 บาท

          • หากลูกค้าสั่งงานผลิตกับทางบริษัทฯ สามารถหักลบค่าขึ้นตัวอย่างกับยอดรวมสินค้าที่สั่งซื้อได้

          • หากลูกค้ายืนยันแบบแล้วแก้ไขภายหลัง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการแก้ไขงาน

     4.) เมื่อลูกค้ามัดจำ และยืนยันสั่งผลิตตามแบบแล้ว ทางบริษัทฯจะทำการขึ้นตัวอย่างสินค้า 1 ชิ้น ก่อนเริ่มผลิตจริง เพื่อให้ลูกค้า “ยืนยันสั่งผลิตตามแบบ” ก่อนผลิตจริง (ยกเว้น กรณีงานด่วน)

     5.) ราคาสินค้า จะมีส่วนลดตามจำนวนการสั่งซื้อ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามแบบและบริการที่เพิ่มขึ้น ทางโรงงานจึงจำเป็นต้องขอทราบข้อมูลสินค้าที่ท่านต้องการให้มากที่สุด เพื่อการเสนอราคาสินค้าที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่าน

     6.) ภาพอาร์ตเวิร์ค กราฟฟิค และภาพสินค้า ที่แสดงผ่านหน้าจอของอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต ฯลฯ มีผลทําให้สีผ้าตามรูปที่เห็น คลาดเคลื่อนจากสีจริง 10-20% หากต้องการเห็นสีผ้าจริง ลูกค้าสามารถขอตัวอย่างชิ้นสีผ้าจากฝ่ายขาย ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ โดยทางโรงงานยินดีจัดส่งชิ้นสีผ้าให้ ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

     7.) ราคาสินค้าตามใบเสนอราคา อาจมีการรวมค่าจัดส่ง โดยคิดราคาส่งตามระยะทางจริง จากคลังสินค้าที่
          บริษัท อณิช พลัส จำกัด
          ที่อยู่ 6 ซอยชัยพฤกษ์3 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงคลองชักพระเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

     1.) การสั่งซื้อ สั่งผลิตสินค้าตามแบบ จะ ต้องชำระค่ามัดจำสินค้า 50% ของยอดสินค้ารวมทั้งหมด ก่อนเริ่มดำเนินการผลิต

     2.) ก่อนเริ่มดำเนินการขึ้นตัวอย่าง ลูกค้าจะต้อง ‘ตรวจและเซ็นยืนยันแบบ’ งานอาตเวิร์คที่ฝ่ายกราฟฟิคได้ดำเนินการออกแบบให้ เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันแบบ

     3.) ทางบริษัทจะ ขึ้นตัวอย่างให้ภายใน 7-10 วัน ขึ้นอยู่กับความยากง่าย และรายละเอียดสินค้า

     4.) หาก ขึ้นตัวอย่างแล้ว ลูกค้าไม่ได้สั่งผลิต จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขึ้นตัวอย่างงาน 3,000 บาท

     5.) เมื่อมีการปรับแก้งานตัวอย่าง หลังจากที่ลูกค้าเซ็นแบบอาร์ตเวิร์คแล้ว โดยเป็นการเปลี่ยนแบบก่อนผลิตจริง ที่ ‘เกิดจากการเปลี่ยนใจของลูกค้าเอง’ นั้น ลูกค้าจะต้องเสียค่าดำเนินการแก้ไข 1,500บาท/ครั้ง

     6.) การส่งตัวอย่างให้ลูกค้าดูก่อนยืนยันการสั่งผลิตนั้น ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะมารับที่บริษัทฯด้วยตนเอง หรือจะส่งEMSให้กับลูกค้าก็ได้ (ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้งานเร่งด่วน ทางเรามีบริการแมสเซนเจอร์ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายของแมนเซนเจอร์ลูกค้าจะต้องจ่ายเพิ่มเติมโดยจะคิดตามจริง)

     7.) การยืนยันตัวอย่างสินค้าก่อนการผลิต

     กรณีไม่ดูตัวอย่างจริง – ลูกค้าสามารถแจ้งยืนยันการผลิตผ่านทางช่องทางสั่งซื้อได้ทันที ฝ่ายขายของเราจะดำเนินการสั่งผลิตต่อให้กับทุกท่าน

     กรณีขอให้ส่งตัวอย่างจริง – ลูกค้าจะต้องเซ็นป้ายกำกับเป็นการยืนยันตัวอย่าง พร้อมส่งตัวอย่างที่เซ็นยืนยันแบบกลับมาที่บริษัทฯ เพื่อการสั่งผลิตจริงในขั้นตอนต่อไปทุกครั้ง

     8.) เมื่อสินค้าผลิตเสร็จสิ้น และพร้อมจัดส่ง ลูกค้าจะต้อง ชำระเงินค้างจ่าย 50% จากยอดรวมที่เหลือ ก่อนการจัดส่ง หรือในวันที่จัดส่ง