1.) ทางโรงงานจะไม่มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการใดใด เมื่อมีการยกเลิกคำสั่งซื้อ ก่อนการชำระมัดจำค่าสินค้า 50%

     2.) หลังการชำระค่ามัดจำสินค้า 50% แล้ว แต่ท่านต้องยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

     กรณีที่ 1 : เมื่อมีการยกเลิก แต่ยังไม่ขึ้นตัวอย่าง และมีการแก้ไขแบบตั้งแต่3ครั้งขึ้นไป จะมีค่าดำเนินการเรียกเก็บขั้นต่ำ 1,500 บาท เป็นค่าทำแบบอาร์ตเวิร์ค

     กรณีที่ 2 : เมื่อมีการยกเลิก หลังการเซ็นยืนยันแบบอาร์ตเวิร์ค หรือ ขึ้นตัวอย่างจริงแล้ว จะมีค่าดำเนินการเรียกเก็บขั้นต่ำ 3,000 บาท

     กรณีที่ 3 : เมื่อมีการยกเลิก หลังจากยืนยันตัวอย่าง หรือ อยู่ในขั้นตอนผลิตจริงแล้ว จะมีค่าดำเนินการเรียกเก็บขั้นต่ำ 50% ถึง 100% ของมูลค่าการสั่งซื้อหรือคิดจากมูลค่าของการดำเนินการและค่าวัตถุดิบที่เกิดขึ้นจริง

     3.) บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น

     1.) หากพบสินค้าผิดพลาดไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้ ท่านสามารถเปลี่ยน-คืนสินค้าได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้า และบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากเกินระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี

     2.) ติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ผ่าน Line : @anp168 หรือ โทร : 087-687-5445  ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า พร้อมแจ้งเหตุผลในการขอเปลี่ยน-คืนสินค้า

     3.) จัดส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน กลับคืนมายังบริษัทฯ โดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น EMS, Kerry, Lalamove

     4.) เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบแล้ว หากพบว่าสินค้ามีความผิดพลาดที่เกิดจากบริษัทผู้ผลิตสินค้า ตามที่แจ้งมา บริษัทจะคืนค่าสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้

     5.) บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ให้ แต่หากสินค้าแบบที่ต้องการหมด บริษัทฯจะทำการคืนเงิน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน

     6.) บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

     *บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้า กรณีเป็นสินค้าสั่งผลิตตามแบบ และสินค้าที่ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หรือมีงานปักสกรีนเพิ่มแล้ว