งานเย็บกระเป๋าผ้า - โรงงานผลิตกระเป๋าผ้า รับทำกระเป๋าผ้า Bagscreen

งานเย็บกระเป๋าผ้า

ในส่วนของรายละเอียดของการเย็บเป็นบอกวิธีการเลือกใช้เครื่องมือ หรือ วิธีในการที่เย็บชิ้นผ้าหรือส่วนประกอบต่างๆติดเข้ากับกระเป๋า ทั้งนี้เพื่อเป็นการเก็บรายละเอียดบริเวณต่างๆของกระเป๋าและเป็นการรองรับน้ำหนัก ความจุของกระเป๋า ที่ลูกค้าได้ทำการสั่งเข้ามาเพื่อให้กระเป๋ามีความสมบูรณ์มากขึ้นและสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งจะมีรายละเอียดในการเย็บทั้งหมด 4 อย่างด้วยกันได้แก่

1.เย็บกุ๊น

การนำผ้ามาเย็บหุ้มหรือทำการกุ๊นบริเวณริมกระเป๋าเพื่อเป็นการเก็บรายละเอียดของการทำกระเป๋าที่มีส่วนเกินหรือส่วนโค้งเว้าให้เข้ามุมของกระเป๋า เพื่อให้กระเป๋ามีความพร้อมและแข็งแรงทนทานสามารถนำกระเป๋าไปใช้งานได้บ่อยมากขึ้น

2.เย็บโชว์หู

เป็นการโชว์เย็บหูกระเป๋าซึ่งเป็นส่วนที่เราเอาไว้จับหรือสะพายกระเป๋าซึ่งจะเอาไว้อยู่ด้านนอกของกระเป๋า เพื่อให้เห็นลักษณะของการเย็บหูกระเป๋า

3.เย็บโชว์หูกระเป๋ากากบาท

เป็นการเย็บหูกระเป๋าถือเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของกระเป๋าเนื่องจากเป็นส่วนที่ต้องรับน้ำหนักมากที่สุดทั้งการจับหรือสะพายกระเป๋า โดยการเย็บโชว์กากบาทจะเป็นวิธีการที่เพิ่มความแน่นของหูกระเป๋ามากขึ้นคือการเย็บเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเย็บเป็นรูปกากบาทโชว์ออกมาด้านนอกของกระเป๋าเพื่อให้รองรับสิ่งของที่จะใส่ในกระเป๋าได้มากขึ้น

4.การเย็บกระเป๋าซ่อน

เป็นการเย็บกระเป๋าเล็ก หรือ ช่องใส่ของเพิ่มเข้าไปด้านในของตัวกระเป๋า เพื่อใช้งานในการแยกใส่ของสำคัญ ที่สามารถหยิบจับออกมาใช้งานได้ง่าย สามารถติดซิปที่ปากกระเป๋าเล็กหรือไม่ติดอะไหล่อะไรเลยก็ได้

ข้อจำกัดงานเย็บ

ไม่สามารถเย็บกระเป๋าหนังและผ้าหนาประเภทยีนส์ได้