สกรีนกระเป๋าผ้า ข้อจำกัดที่ ลูกค้าทำกระเป๋าผ้าต้องรู้!! - Bagscreen: รับทำกระเป๋าผ้า ผลิตถุงผ้า โดยโรงงานทำกระเป๋าผ้าราคาส่ง

สกรีนกระเป๋าผ้า ข้อจำกัดที่ ลูกค้าทำกระเป๋าผ้าต้องรู้!!

การสกรีนกระเป๋าผ้า ของทางโรงงานผลิตกระเป๋าผ้าของเรานั้นก็มีขั้นตอน ข้อจำกัดเกี่ยวกับงานสกรีนโดยลูกค้าที่ผลิตกระเป๋าผ้ากับเรานั้นจะมีฝ่ายขายที่ค่อยให้คำแนะนำ

งานสกรีนกระเป๋าผ้า

 • ข้อจำกัดงานสกรีน

 1. ความสูงตัวอักษรแบบปรกติ ต่ำสุดได้ 2 มม. แนะนำ 4 มม.
 2. ความสูงตัวอักษรแบบเจาะ ต่ำสุด 4 มม.
 3. ความหนาของตัวอักษร หรือเส้นต่างๆ ต่ำสุด 1 mm
 4. ช่องว่างระหว่างตัวอักษร ต่ำสุด 1 มม. หรือต้องดูตามความเหมาะสม

 

 • ขนาดงานสกรีนกระเป๋าผ้า หรือขนาดโลโก้

 1. โลโก้ขนาดไม่เกิน A4 หรือขนาด 25 x 22 ซม. ( ขนาดที่เราแนะนำลูกค้า )
 2. โลโก้ขนาดไม่เกิน A3 หรือขนาด 40 x 28 ซม.

 

 • ขอบเขตงานสกรีนกระเป๋าผ้า

กระเป๋าผ้าสต็อก (Stock)

กระเป๋าผ้าแคนวาส

กระเป๋าผ้าสปันบอนด์

กระเป๋าผ้าดิบญี่ปุ่น

กระเป๋าผ้าสั่งทำใหม่ (Made to order)

สำหรับกระเป๋าผ้าที่สั่งทำใหม่ หรือผลิตขึ้นมาใหม่นั้นจะมีขอบเขตงานสกรีนได้หลากหลายโดยข้อจำกัดมีดังนี้

 1. ขนาดของโลโก้นั้นจะมี ขนาดไม่เกิน A4 หรือ ขนาด 25 x 22 ซม. (นิยมกำหนดให้ลูกค้า) หรือสำหรับกระเป๋าผ้าขนาดใหญ่พิเศษสกรีนโลโก้ได้ ขนาดไม่เกิน A3 หรือ ขนาด 40 x 28 ซม.
 2. การกำหนดขนาดโลโก้นั้น ขึ้นอยู่กับขนาดกระเป๋าที่ลูกค้าสั่งด้วย
 3. ขนาดโลโก้ดูตามความเหมาะสมพร้อมทั้งเป็นขนาดที่ผลิตได้จริง

 

 • ตำแหน่งงานสกรีน

สำหรับตำแหน่งงานสกรีนนั้น สามารถนำโลโก้ที่ต้องการ มาใส่ในขอบเขตงานสกรีน ที่กำหนดไว้ ให้ได้ตามต้องการ จะอยู่กึ่งกลาง ชิดซ้าย ชิดขวา ก็ได้